Moterų klubas Judra

Moterų klubo narės meno užsiėmime

Laikraščio „Molėtų žinios“ nuotrauka

Moterų klubas „Judra“ įkurtas 2003 metais ir vienija aktyvias, kūrybingas, veiklias Molėtų rajono moteris, užimančias įvairias pareigas ir dirbančias įvairiose srityse. Klubas vykdo įvairias veiklas ne tik turiningo laisvalaikio praleidimui, bet ir moterų bei jų šeimų sveikatinimui, kūrybiškumo ugdymui, mokymosi visą gyvenimą skatinimui. Klubo vykdė projektus: 2011, 2012, 2013 metais – projektą „Nedelsk” (partnerio teisėmis), 2012 metais – „Kuriame visi” (partnerio teisėmis). 2013 metais – „Molėtų krašto moterų socialinės-ekonominės atsakomybės didinimas, plėtojant verslumo kompetencijas”.

2014 metais Moterų klubas „Judra“ vykdo projektą „Meno versmė – gyvenimui ir sveikatai”, norėdamas glaudžiau bendradarbiauti su kultūros, sveikatos ir socialinėmis įstaigomis, jų teikiamų paslaugų vartotojais bei vietos bendruomenių nariais ir neatsilikti nuo naujausių populiarioje mokslinėje literatūroje išdėstytų teorinių ir praktinės patirties momentų, galinčių per meną, įvairias jo formas teigiamai veikti žmonių sveikatą, jų gyvenimo kokybę, kūrybiškumą. Molėtiškiams tai bus puiki galimybė sužinoti apie įvairius meno terapijos būdus ir patiems juos išbandyti.

Birželio 17 dieną įvyko projekto partnerių Molėtų socialinių paslaugų centro, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Molėtų skyrius ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenių susitikimas, projekto užduočių ir darbų pasiskirstymas. Susitikime dalyvavo gydytoja psichoterapeutė Aušra Marija Dovydaitytė, kuri praktinių užduočių, žaidimų pagalba padėjo artimiau susipažinti ir susiburti į vieną bendrą projekto komandą.

Artimiausiu metu projekte dalyvaujančių įstaigų darbuotojai bus kviečiami į paskaitas ir užsiėmimus, kuriuose įgis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip įvairios meno formos gali teigiamai paveikti žmogaus sveikatą, jo dvasinę pusiausvyrą, praplėsti bendravimo galimybes, suteikti džiaugsmo.

Projekto rėmėjai: Molėtų rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.