Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

MOKAMOS PASLAUGOS:

Patvirtinta
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-175

 • Elektroninio skaitytojo pažymėjimo išdavimas suaugusiems 1 vnt. 0,87 EUR
 • Elektroninio skaitytojo pažymėjimo išdavimas bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams 1 vnt. 0,58 EUR
 • Elektroninio skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas 1 vnt. 0,87 EUR
 • Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (A 4 formato 80 g popierius) 1 vnt. 0,04 EUR
 • Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (A 4 formato 160 g popierius) 1 vnt. 0,15 EUR
 • Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (A 4 formato spalvotai 80 g popierius) 1 vnt. 0,58 EUR
 • Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (A 4 formato spalvotai 160 g popierius) 1 vnt. 0,90 EUR
 • Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (A 3 formato 80 g popierius) 1 vnt. 0,09 EUR
 • Dokumentų skenavimas į PDF arba JPG formatą (į vartotojo laikmeną, A 4 formato) 1 vnt. 0,09 EUR
 • Dokumentų skenavimas į PDF arba JPG formatą (į vartotojo laikmeną, A 3 formato) 1 vnt. 0,09 EUR
 • Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualią užklausą sudarymas 1 įrašas 0,10 EUR
 • Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų – Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) užsakymas – pagal pašto tarifus
 • Teksto spausdinimas (surinkimas kompiuteriu Time New Roman 12 šriftu) 1 puslapis 0,50 EUR
 • Salės nuoma renginiams darbo dienomis 1 val. 6,00 EUR
 • Salės nuoma renginiams poilsio ir švenčių dienomis 1 val. 9,00 EUR
 • Salės nuoma su interaktyvia lenta darbo dienomis 1 val. 17,00 EUR
 • Salės nuoma su interaktyvia lenta poilsio ir švenčių dienomis 1 val. 25,00 EUR
 • Kompiuterių ir multimedijos projektoriaus nuoma ne bibliotekoje darbo dienomis 1 vnt./val. 2,90 EUR
 • Kompiuterių ir multimedijos projektoriaus nuoma ne bibliotekoje poilsio ir švenčių dienomis 1 vnt./val. 2,90 EUR