Paberalienė Teresė, gydytoja, publicistė, poetė.

Iliustracija

Gimiau Kaune 1936 m. spalio 22 d. Mama – gailestingoji seselė Sofija Sabaliauskaitė-Tumėnienė. Tėvelis – Jonas Tumėnas, Lietuvos kariuomenės karininkas, turėjo kapitono laipsnį. Karo audra praūžė mums gyvenant Aluntos valsčiuje, Pavirinčių kaime. Pirmą sovietinės okupacijos dieną buvo bandyta mūsų šeimą sušaudyti, tačiau mes spėjome pabėgti į mišką. Tėvelis ėmėsi organizuoti partizaninį judėjimą, mes su Mama slėpėmės pas žmones, nuolat keisdamos vietą. 1945 m. liepos mėn. buvome išduoti prie Pakalnių Kvaselių kaime. Tėvelis buvo suimtas ir be teismo ištremtas į Vorkutos lagerius, o mes su mama toliau slėpėmės. Man tada ėjo aštunti metai. Staigi mamos liga privertė grįžti pas senelius į Pavirinčius, nuolat bėgiojant nakvynei pas kaimynus, kad nebūtume ištremtos į Sibirą. 1948 metais mirė Mama. Dvylikos metų jau buvau likusi viena. Seneliai vienas po kito iškeliavo paskui Mamą… Teko mokytis vienai, o baigus Alantos vidurinę, nebuvo leista toliau mokytis, nes socialinės kilmės pažymėjime buvau vadinama buržuazinio nacionalisto dukra. Pabėgau į Rokiškio rajoną pas Tėvelio seserį, kur pavyko tapti „pamestinuke”, Tetos augintine. Be vargo įstojau į Utenos medicinos mokyklą, o ja baigusi „raudonu diplomu”, buvau nukreipta mokytis į Kauno valstybinį Institutą. Baigusi beveik visą gyvenimą dirbau Vilniaus rajone įvairiose gydymo įstaigose. Pašlijus sveikatai, išėjau į pensiją ir pradėjau rašyti. Išleidau šešias knygeles, į kurias sudėjau viską, ką norėjau papasakoti žmonėms. Palikau ir Vilniaus kraštą, grįžau gyventi į savo Tėviškę prie Virintos.

Teresė Paberalienė

Išleistos šios Teresės Tumėnaitės-Paberalienės knygos:

Prisiminimai apie „Alantos krašto šviesuolį Mykolą Šeduikį” knygoje „Alantos šviesuolis mokytojas Mykolas Šeduikis”.- 2005

„Partizano dukters dienoraštis”.- 2007

„Klevų giraitės princesė”.- 2007

„Žvaigždės byra į sietuvą”.- 2008

„Išnykęs Pavirinčių kaimas”.- 2010

„Parymoti sugrįšiu!”.- 2011

“Paskutinis saulėlydis”: autobiografinė apysaka.- 2015

„Balto chalato magija“.- 2016

„Vakaro varpai Veronikai“.- 2018

Verified by MonsterInsights