Driukas Adolfas, pedagogas, choro ir orkestro dirigentas.

Gimė 1928 12 18 Tiesiūniškių kaime, Molėtų rajone. 1948 – 1950 metais mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje pas J. Kavaliauską.  1962 – 1966 m. choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume.

1950 – 1953 m. tarnaudamas sovietinėje armijoje grojo pučiamųjų orkestre ir vadovavo karių chorui. 1953 – 1955 m. – Kupiškio kultūros namų meno vadovas, suorganizavo mišrųjį chorą, pučiamųjų orkestrą, vadovavo suaugusiųjų ir vaikų vokaliniams ansambliams.

1955 metais – Utenos rajoninių kultūros namų meno vadovas ir direktorius. Utenos vaikų namų muzikos mokytojas ir choro vadovas, kurį laiką mokytojavo ir internatinėje mokykloje, vadovavo miesto pučiamųjų orkestrui. 1957 – 1968 m. kultūros namų dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir dirigentas. Kolektyvą parengė rajoninėms ir respublikinėms dainų šventėms. Koncertavo Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje. 1967 – 1992 metais – Utenos vaikų muzikos mokyklos mokytojas, instrumentinių ansamblių ir pučiamųjų orkestro vadovas.

A. Driukas nuo 1969 m. Utenos kultūros rūmų vyrų choro meno vadovas ir dirigentas. Choras yra visų respublikinių dainų švenčių ir chorų sąskrydžių dalyvis, taip pat 1990 m. Lietuvos tautinės dainų šventės, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų švenčių Kaune ir Vilniuje dalyvis, daugelio įvairių konkursų laureatas ir prizininkas. Choro repertuare apie 500 įvairių kūrinių: lietuvių kompozitorių kūriniai ir liaudies dainos, Vakarų Europos klasikų stambūs kūriniai, giesmės.

Nuo 1989 metų Utenos politinių kalinių ir tremtinių mišriojo choro vadovas. Choras su daina lūpose saugojo Televizijos bokštą ir Parlamento rūmus, o 1991 m. koncertavo Seimo nariams. Choras dalyvavo 1991 m., 1993 m., 1995 m. ir 1997 m. Kaune, Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje vykusiose politinių kalinių ir tremtinių chorų šventėse, 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje.

1996 metais subūrė Utenos apskrities teritorinės gynybos rinktinės pučiamųjų orkestrą, yra jo meno vadovas ir dirigentas.

A. Driukas nuo 1965 m. Utenos rajono dainų švenčių organizatorius ir vyriausias dirigentas, nuo 1991 m. Politinių kalinių ir tremtinių chorų švenčių dirigentas.

1978 metais apdovanotas Kultūros žymūno ženklu, o 1987 m. Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu. 2008 metais – Utenos rajono meno ir kultūros premija.  2019 metais Maestro Adolfas Driukas už viso gyvenimo kultūrinę ir kūrybinę veiklą pagerbtas specialia vardine lentele su maestro nuotrauka ir jo muzikinio rankraščio fragmentu. Ši vardinė lentelė skelbia, kad atidaryta Maestro Adolfo Driuko muzikinė galerija.

Yra Lietuvos chorų sąjungos narys.

Mirė 2021 11 09 Utenoje.

Verified by MonsterInsights