Matulevičius Algirdas, istorikas, enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas.

Gimė 1939 01 09 Molėtų rajone, Giedraičiuose. Baigė Giedraičių vidurinę mokyklą.1966 metais baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Dirbo Vilniaus muziejuose. Susidomėjo Mažąja Lietuva, lietuvių tautinio atgimimo problemomis, „Aušros” ir „Varpo” kūrėjais. 1969 metais įstojo į aspirantūrą. Tyrinėjo Martyno Jankaus archyvą. 1973 m. apgynė disertaciją „Tautinė lietuvių padėtis Prūsijoje 1701-1807 m.” Nuo 1972 m. dirbo Vyriausiojoje  enciklopedijų redakcijoje. Nuo 1992- Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute, o 1992 – 1997 metais  Mokslo ir enciklopedijų leidyklos vyresnysis mokslinis redaktorius. Daugelio istorinių ir publicistinių straipsnių autorius. Vienas iš Mažosios Lietuvos enciklopedijos leidimo sumanytojų ir jos istorijos skyriaus vedėjas. Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių apie Mažąją Lietuvą ir Prūsiją autorius.

Parašė knygas:

„Mažoji Lietuva XVIII amžiuje”(1989); „Kas tu, Mažoji Lietuva?” (1990); Aušrininkų, varpininkų ir dvasininkų korespondencija lietuvių tautinio atgimimo klausimais : Monografija [Rankraštis] (2016); „Tautos žadinimo šaukliai“ : aušrininkų, varpininkų ir dvasininkų korespondencija lietuvių tautinio atgimimo klausimais  (2017);  „Mažosios Lietuvos ir lietuvininkų fenomenas Europos kultūroje“ (2019).

Parašė studijas:

„Vokiečių ir lietuvių santykiai Prūsų Lietuvoje” (1992); „Prūsai, lietuviai, vokiečiai ir lenkai Prūsijoje” (1995); „Tautiniai santykiai ir Bažnyčia Mažojoje Lietuvoje ir visoje Prūsijoje” (1995); „Mažoji Lietuva nuo XVI iki XIX amžiaus” (2006).

Skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Lenkijoje.

Algirdas Matulevičius vienas Mažosios Lietuvos reikalų tarybos  steigėjų (1989), 1994 – 2007 metais vicepirmininkas. 1993 – 1995 metais vadovavo mokslinėms ekspedicijoms po Karaliaučiaus kraštą.

Verified by MonsterInsights