Strazdas Kazys, inžinierius, chemikas technologas, pedagogas, muziejininkas, kraštotyrininkas.

Gimė 1930 04 08 Anykščių rajone, Armoniškių kaime. 1937-1941 m. mokėsi Antaplaštakio pradžios mokykloje, 1941-1947 m. – Balninkų septynmetėje mokykloje. Paauglystėje 1944-1946 m. jis buvo Anykščių rajone veikusio Beržo partizanų būrio ryšininkas rėmėjas, 1946 m. areštuotas, bet netrukus po tardymų paleistas. 1947-1951 m. jis baigė Ukmergės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1951-1956 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultete, įgijo stiklo pramonės chemiko technologo išsilavinimą. 1956-1957 m. K. Strazdas dirbo Kauno stiklo fabriko “Aleksotas” VIII kategorijos stiklo lygintoju, 1957-1959 m. buvo šio fabriko dujų stoties viršininkas, 1959 m. – pamainos viršininkas, 1959-1960 m. – gamybos vedėjas. 1960-1964 m. jis dirbo stiklo fabriko “Aleksotas” vyriausiuoju inžinieriumi. 1964-1966 m. jis buvo Pramoninės statybos projektavimo instituto Perspektyvinio skyriaus brigados vadovas, 1966-1969 m. – šio instituto projektų vyriausiasis inžinierius, 1969-1975 m. – Perspektyvinio skyriaus brigados vadovas, 1975-1979 m. – Generalinių planų, pramonės mazgų ir transporto skyriaus grupės vadovas, 1979-1991 m. – Perspektyvinio projektavimo ir pramonės mazgų skyriaus vyriausiasis specialistas ir ekonomistas. 1991-1992 m. K. Strazdas dirbo Jonavos gamybinio susivienijimo “Azotas” Nitrofoskos cecho viršininko pavaduotoju, kol išėjo į pensiją.
1961-2000 m. jis taip pat dėstė Kauno politechnikos institute (vėliau – Kauno technologijos universitete), buvo Cheminės technologijos fakulteto Silikatų technologijos katedros docentas. Jis organizavo mokslines konferencijas “Lietuvos stiklas”, yra Technikos enciklopedijos konsultantas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys. K. Strazdas sukūrė bei patobulino apie 400 stiklo terminų. Jis parašė ir paskelbė apie 70 mokslinių straipsnių, išleido mokomųjų knygų bei vadovėlių. Jis yra kelių knygų bendraautoris, paskelbė paskaitų konspektus “Stiklo technologija” (trys dalys 1966-1967 m).

Išleido šias knygas:

     “Lietuvos stiklo pramonė” (informacinis leidinys)- 1964 m.; „Stiklo technologija’ – 1978; “Mineralinis ir stiklo pluoštas” (su Jonu Eidukevičiumi, mokomoji knyga) – 1985; “Kineskopų gamybos terminų penkiakalbis žodynėlis” (su grupe bendraautorių) – 1990; “Lietuvos stiklas : Nuo seniausių laikų iki 1940 m.” (žinynas) – 1992; “Silikatų technologijos pagrindai” (su kitais autoriais, mokomoji knyga) – 1995; “Stiklo ir jo gaminių cheminė technologija” (vadovėlis) – 1998; “Statinių projektavimas” (mokomoji knyga) – 2001; “Balninkų stiklo dirbinių muziejus” (žinynas-katalogas) – 2002; “Tirpusis ir skystasis stiklas” (su Juozu Raišeliu ir Giedriumi Vaickelioniu, mokomoji knyga) – 2004; “Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas ir jo kavalieriai” (istorinė apžvalga) – 2005; „Partizanų muziejus Balninkuose” (informacinis leidinys), “Ukmergės krašto laisvės kovų keliais” (istorinė apybraiža) – 2006; “Prisiekę Tėvynei” (Didžiosios Kovos partizanų apygardos istorijos albumas, sudarė su Javita Emilija Strazdiene) – 2008.
2002 m. Balninkuose K. Strazdas įkūrė pirmąjį Lietuvoje Stiklo muziejų, padovanojęs gimtajam kraštui 367 lietuviško stiklo gaminius. 2006 m. jis su bendražygiais Balninkuose įrengė Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės partizanų muziejų. Jo iniciatyva 2003 m. buvo sudarytas žuvusių už Lietuvos laisvę Balninkų mokytojų ir mokinių sąrašas, o 2006 m. ant Balninkų mokyklos pastato atidengta atminimo lenta už Lietuvos laisvę žuvusiems 29 Balninkų mokytojams ir mokiniams atminti su jų pavardėmis. Jo iniciatyva ir pastangomis 2005 m. Rundžiuose (Anykščių r.) buvo pastatytas paminklas 1947 m. sausio 27 d. ten žuvusiems partizanams atminti.

Apdovanojimai:

     Už nuopelnus Lietuvai Kazys Strazdas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1997 m.), už nuopelnus Molėtų kraštui – aukščiausiu šios savivaldybės apdovanojimu Padėkos medaliu (2011 m.).

Mirė 2015 05 10.

Verified by MonsterInsights