Gylys Povilas, ekonomistas, pramonės planavimo specialistas, politinis veikėjas.

Povilas Gylys, ekonomistas, politinis veikėjas

Gimė 1948 02 14 Didžiokuose, Molėtų rajone. 1954 – 1965 m. mokėsi Molėtų vidurinėje mokykloje. Ją baigė su pagyrimu. 1965 – 1969 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 1969 – 1989 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto politinės ekonomikos dėstytojas, 1989 – 1992 m. Vilniaus universiteto Gamybos valdymo ir tarptautinių ekonominių santykių katedros vedėjas, profesorius.
1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, prezidiumo narys, 2001 m. LSDP narys.
1992 metais išrinktas į Lietuvos respublikos Seimą, Seimo nariu dirbo dvi kadencijas iki 2000 m. 1992 – 1996 metais buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys, ėjo užsienio reikalų ministro pareigas.

2000 m. savanoriškai pasitraukė iš politikos ir partinės veiklos, grįžo į akademinį gyvenimą: pradžioje dirbo Lietuvos teisės universitete (dabar – Mykolo Romerio universitetas), o nuo 2003 m. – Vilniaus universitete. Vadovavo Teorinės ekonomikos katedrai. Aktyviai dalyvavo  mokslo populiarinimo ir publicistinėje veikloje: paskelbė apie 100 mokslo populiarinimo ir publicistinių straipsnių, dalyvavo dešimtyse radijo ir televizijos laidų, davė daugiau kaip 1000 interviu Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai ekonomikos ir politikos klausimais, skaitė mokslinius pranešimus konferencijose Londone, Pekine, Vroclave, Sankt Peterburge, Minske. Vilniaus universiteto Senato ir VU Ekonomikos fakulteto tarybos narys. Iki 2010 m. buvo VU mokslinio žurnalo „Ekonomika” vyriausiasis redaktorius.
2012 metais su partija „Drąsos kelias”, būdamas nepartiniu,  Povilas Gylys išrinktas į Seimą. Priklauso Europos reikalų komitetui, šio komiteto pirmininko pavaduotojas. Biudžeto ir finansų komiteto narys.

Išleistos šios Povilo Gylio knygos:

„Dievas, velnias ir politika” (1998); „Ekonomika, antiekonomika ir globalizacija” (2008); „Kai nežinai, kur eini, ten ir patenki” (2009); „Septyni neginkluoto valstybės naikinimo būdai“ (2011); „Economy, anti-economy, and globalization: holistic apptoach” (2013);  „Lietuviai – tauta, kuriai valstybės nereikia?..” (2013); “Ar Lenkija turi slaptą antilietuvišką strategiją” (2014). „Antiekonomika“ (2018). Daugelio knygų bendraautorius.

Recenzavo knygą „Marksizmo ekonominė teorija. Dogmos ir realybė“ : monografija / Vladislavas Petraškevičius. – Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021.

2009 m. už akademinę veiklą apdovanotas Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premija. Už visuomeninę veiklą apdovanotas vienu Lietuvos Respublikos ir penkiais užsienio šalių ordinais.

Verified by MonsterInsights