Juodvalkis Antanas, miškininkas, habilituotas daktaras.

Gimė 1937 12 05 Suginčiuose. 1960 metais baigė Lietuvos Žemės ūkio akademiją. 1960 – 88 dirbo Miškų ūkio institute; 1973 – 88 Miško biologijos ir miškininkystės laboratorijos vedėjas. Nuo 1988 metų dėsto LŽŪU, 1988 – 93 Miškininkystės ir gamtos apsaugos katedros vedėjas, 1993 – 2004 prorektorius; profesorius. Sudarė maksimaliai produktyvių medynų modelius ir parengė naujus ugdymo kirtimų normatyvus.

Parengė ir išleido šiuos leidinius:

„Studijų programos”:

1995/1996.- 1995

1996/1997.- 1996

1998/1999.- 1998

1999/2000.- 1999

2000/2001.- 2000

2001/2002.- 2001

2002/2003.- 2002

2003/2004.- 2003

„Ūkininkavimo pažeistuose uosynuose rekomendacijos”.- 2003

„Medynų formavimo ir miško apsaugos gamybinės praktikos programa”.- 2004

Kartu su kitais autoriais parašė šiuos leidinius:

„Miškininkystė”.- 1979

“Etaloniniai medynai ir jų formavimas” .- 1985

„Miško ir ūkio aplinkos apsaugos problemos”.- 1998

„Universitetinio žemės ūkio mokslo raida Lietuvoje”.- 1999

„Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse”.- 2000

„Agrarinio mokslo sklaida”.- 2004

„Girios prie Nemuno slėnio”.- 2007

„Miško ekologija”.- 2008

„Medynų formavimas ir kirtimai”.- 2009

„Miško kirtimo rekomendacijos”.- 2011

2005 metais Antanui Juodvalkiui skirta Lietuvos nacionalinė mokslo premija.