Juodvalkis Antanas, miškininkas, habilituotas daktaras.

Gimė 1937 12 05 Suginčiuose. 1960 metais baigė Lietuvos Žemės ūkio akademiją. 1960 – 88 dirbo Miškų ūkio institute; 1973 – 88 Miško biologijos ir miškininkystės laboratorijos vedėjas. Nuo 1988 metų dėsto LŽŪU, 1988 – 93 Miškininkystės ir gamtos apsaugos katedros vedėjas, 1993 – 2004 prorektorius, 2004-2009 – Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto Miškininkystės katedros profesorius. Nuo 2010 metų Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius emeritas.

Antanas Juodvalkis sudarė maksimaliai produktyvių medynų modelius ir parengė naujus ugdymo kirtimų normatyvus.

Parengė ir išleido šiuos leidinius:

„Studijų programos”:

1995/1996.- 1995

1996/1997.- 1996

1998/1999.- 1998

1999/2000.- 1999

2000/2001.- 2000

2001/2002.- 2001

2002/2003.- 2002

2003/2004.- 2003

„Ūkininkavimo pažeistuose uosynuose rekomendacijos”.- 2003

„Medynų formavimo ir miško apsaugos gamybinės praktikos programa”.- 2004

Kartu su kitais autoriais parašė šiuos leidinius:

„Miškininkystė”.- 1979

“Etaloniniai medynai ir jų formavimas” .- 1985

„Miško ir ūkio aplinkos apsaugos problemos”.- 1998

„Universitetinio žemės ūkio mokslo raida Lietuvoje”.- 1999

„Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse”.- 2000

„Agrarinio mokslo sklaida”.- 2004

„Girios prie Nemuno slėnio”.- 2007

„Miško ekologija”.- 2008

„Medynų formavimas ir kirtimai”.- 2009

„Miško kirtimo rekomendacijos”.- 2011

2005 metais Antanui Juodvalkiui skirta Lietuvos nacionalinė mokslo premija. 2012 metais – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondo įsteigta nominacija „Lietuvos šviesuolis 2012“.

Verified by MonsterInsights