Daily Archive: 23 rugsėjo, 2015

Buvo ištarti žydų vardai…

Savaitė, prasidėjusi Lietuvos žydų genocido aukų atminimo pagerbimu, kai gyventojai buvo kviečiami skaityti žuvusių žydų vardus, vyko ir Molėtuose. Jau iš ryto Molėtų viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje buvo galima susipažinti su kraštotyros fondo kaupiamais...

Doc. dr. Rimvydas Laužikas

Laužikas Rimvydas, VU Komunikacijos fakulteto strateginės raidos reikalų prodekanas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, archeologas, Lietuvos archeologijos draugijos narys. Nacionalinės pažangos premijos laureatas

Gimė 1971 08 09 Trakuose. Mokėsi Joniškėlio vidurinėje mokykloje, Pasvalio rajone. Po to Vilniaus respublikinėje sporto mokykloje–internate. Studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete. Čia baigė bakalauro (apgintas darbas – „Kai kurie Lietuvos medinių bažnyčių architektūros...

Leonardas Laurinavičius, juvelyrikas, fotografas

Laurinavičius Leonardas, juvelyrikas, fotografas

Gimė 1950 04 05 Pašekščių kaime, Molėtų rajone. Gyvena ir kuria Vaivadiškių kaime, Mindūnų seniūnijoje. Ūkininkas. Autorius surengė personalines parodas: Čikagoje (1980 ir 1997 m.), Vilniaus dailės akademijoje, autorinę šeimos darbų parodą Molėtuose (2001...

Kryžanauskas, Antanas, dramaturgas, memuaristas.

Kryžanauskas, Antanas, dramaturgas, memuaristas.

Gimė 1908 07 23 Kaniūkuose, Molėtų rajone. Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, 1928 baigė ten pat mokytojų seminariją, mokytojavo Anykščiuose, nuo 1937 Skudutiškio (Molėtų r.) pradžios mokyklos vedėjas. 1941 ištremtas ir nuteistas. Kalėjo Rešotų (Krasnojarsko kr.)...

Česlovas Kavaliauskas, teologas, vertėjas, poetas

Kavaliauskas Česlovas, teologas, vertėjas, poetas.

Gimė 1923 07 20 Pumpėnuose, Pasvalio rajone. 1946 m. baigęs Kauno kunigų seminariją įšventintas kunigu. Kunigavo Kelmėje, Žasliuose ir kitur. Už vadovavimą seminarijoje veikusiam Tomo Akviniečio studijų būreliui, antitarybinius pasisakymus ir religinius patarnavimus partizanams...