Laužikas Rimvydas, VU Komunikacijos fakulteto strateginės raidos reikalų prodekanas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, archeologas, Lietuvos archeologijos draugijos narys. Nacionalinės pažangos premijos laureatas

Doc. dr. Rimvydas Laužikas

Gimė 1971 08 09 Trakuose. Mokėsi Joniškėlio vidurinėje mokykloje, Pasvalio rajone. Po to Vilniaus respublikinėje sporto mokykloje–internate. Studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete. Čia baigė bakalauro (apgintas darbas – „Kai kurie Lietuvos medinių bažnyčių architektūros aspektai”) ir magistro (baigiamasis darbas – bakalaurinio darbo taikymas mokant istorijos bendrojo lavinimo mokykloje) studijas.

Nuo 1994-1996 metų dirbo Molėtų rajono Joniškio vidurinės mokyklos istorijos mokytoju. 1996-1998 metais – Vilniaus jėzuitų gimnazijos istorijos mokytojas. 1998 – 2008 metais dirbo Lietuvos etnokosmologijos muziejuje. Gyvena Molėtų rajone.  2004-2008  metais – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius.  2006 m. baigė doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete (apgintas darbas – „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninė erdvė, taikomasis modelis”). Tyrinėjo Tauragnų, Bijutiškio, Pašaminės, Dubingių bažnyčių vietas; Gedučių dvarvietę. Nuo 1997 metų vykdo edukacinius archeologijos projektus jaunimui („Archeologija ir istorijos pažinimas”; „Kultūros paveldo mokymai jaunimui”).

Rimvydas Laužikas nuo 2008 metų Vilnius universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas, 2008 – 2013 metais – Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, nuo 2013 metų – Muzeologijos katedros vedėjas. Nuo 2015 metų – profesorius, nuo 2017 metų VU Komunikacijos fakulteto dekanas. Nuo 2018 Lietuvos UNESCO nacionalinės komisijos narys. 2021 metais – Lietuvos kultūros tarybos narys.

2022 metais R. Laužikas išrinktas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo tarpvyriausybinio komiteto vertinimo komisijos nariu.

Išleido šias knygas :

„Vakarų Europos kultūros raidos bruožai”.- 1998

 „Kelias” (istorijos vadovėlis 5 klasei, kartu su kitais autoriais).- 2000, 2008

„Kelias” (istorijos vadovėlis 5 klasei, specialiųjų poreikių vaikams, kartu su kitais autoriais).-  2005

“Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC…”.-2009

“Žingsniai” (istorijos vadovėlis 6 klasei, kartu su kitais autoriais).- 2009

“Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai” (kartu su Viktorija Kazliene).- 2009

“Istorijos pamoka Dubingiuose: mokomoji knyga” (kartu su Anželika Laužikiene).- 2009

“Radvilų tėvonija Dubingiuose: [monografija] (kartu su kitais autoriais).- 2009

“Laikas: istorijos vadovėlis 12 klasei (kartu su kitais autoriais).- 2011

“Radvilų rūmai Dubingiuose” (kartu su kitais autoriais).- 2011

“Atminties ženklai: Radvilos: mokomoji knyga (kartu su Anželika Laužikiene).- 2012

“Istorinė Lietuvos virtuvė” (2014).

“Laikas: istorijos vadovėlis 11 klasei (kartu su kitais autoriais).- 2014-15

“Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos: [monografija] (kartu su kitais autoriais).- 2015

“Oginskių dvaro virtuvėje” (kartu su kitais autoriais). – 2016

“Erelio vaikai”: Radvilų giminės pėdsakais” (kartu su kitais autoriais).- 2017

Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai, kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas / Liudvika Didžiulienė-Žmona ; papildyta Anželikos Laužikienės ir Rimvydo Laužiko komentarais.- 2018

„Senieji lietuviški receptai. Lietuvos gaspadinių receptai. dvi dešimtys ir vienas būdas, kaip gaminti gardžius senoviškus valgius, kuriais pavyks ne tik šeimynykščius nudžiuginti, bet ir svečią papenėti“ [kartu su Anželika Laužikiene].- 2020

„Graikija: alyvmedis, vynmedis ir laivas“ [kartu su Anželika Laužikiene].- 2020

Pranės Grinkevičienės receptų užrašinė / [parengė Virginija Rudienė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2021], [įvadinio straipsnio autorius Rimvydas Laužikas].

„Senojo Vilniaus skoniai“ /Rimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas, Aleksandras Belyj, Tomas Rimydis.- 2023

Parašė daug mokslinių straipsnių.

Apdovanojimai:

2009 m. (kartu su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi ir prof. dr. Rimantu Jankausku) pelnė Nacionalinės pažangos premiją už Dubingių piliavietės ir Radvilų kapavietės kompleksinius tyrimus (2003 -2009m.), atliktų tyrimų sklaidą visuomenei ir kolektyvinę mokslinę monografiją “Radvilų tėvonija Dubingiuose”.

Verified by MonsterInsights