Kavaliauskas Česlovas, teologas, vertėjas, poetas.

Česlovas Kavaliauskas, teologas, vertėjas, poetas

Gimė 1923 07 20 Pumpėnuose, Pasvalio rajone. 1946 m. baigęs Kauno kunigų seminariją įšventintas kunigu. Kunigavo Kelmėje, Žasliuose ir kitur. Už vadovavimą seminarijoje veikusiam Tomo Akviniečio studijų būreliui, antitarybinius pasisakymus ir religinius patarnavimus partizanams 1950 m. suimtas, kalintas Norilsko ir Magadano lageriuose. Dalyvavo 1953 m. Norilsko sukilime, sukūrė jo himną „Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo”. 1956 m. amnestuotas, grįžo į Lietuvą.

Kunigavo:

Viduklėje, Raseiniuose, Dubingiuose, Vievyje, Kazokiškėse, Molėtuose, Joniškyje (Molėtų raj.), Jiezne, Žasliuose, Kaišiadoryse. 1966-1967 m. Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris. Nuo 1994 m. dėstė Aukštesniosios katechetų mokyklos Kaišiadorių vyskupijos skyriuje, jos vadovas.

Domėjosi moderniąja teologija, fizikos ir astronomijos mokslų naujovėmis, juose įžvelgė Kūrėjo išminties, galios ir grožio liudijimus.

Iš senovės graikų kalbos išvertė Naująjį Testamentą (1972 m. išleistas Bostone ir Meksike, pataisytas leidimas 1988 m. Vilniuje, iki 2003 m. Lietuvoje ir užsienyje išleisti 32 leidimai), patristikos kūrinių (Eusebijo Cezarėjiečio „Bažnyčios istorija” 1-7 skyrius 1993 m.). Iš lotynų k. išvertė kai kurias Senojo Testamento dalis („Giesmių giesmė” ir kitas) ir Romos mišiolo poetinius tekstus (1982 m. 2 leid. 1987 m.), iš anglų ir kitų kalbų – pasaulietinės poezijos kūrinių ar jų fragmentų. Redagavo II Vatikano Susirinkimo nutarimų, (su M. Petkevičiumi, išl. 1968 m. 2 leid. 1994 m.), Antano Liesio „Psalmyno”, su V. Aliuliu, 1973 Lietuvoje, 1994 m. – JAV) vertimus.

Bendradarbiavo spaudoje („Nepriklausoma Lietuva”, „Šiaurės Atėnai”, „Katalikų pasaulis”, „Šaltinis”, „Nauka i religija”), radijo laidose („Mažoji studija”). Paliko teologinių, biblinių, filosofinių, šiuolaikinės pasaulėvokos straipsnių, eilėraščių rankraščių.

Išleido knygas :

„Trumpas teologijos žodynas” (1992 m. ), „Teologija šiandien”( straipsnių rinkinys, 1995 m.), „Tarp fizikos ir teologijos” ( 1998 m. ), „Pažadėtoji žemė” ( poezijos rinkinys, 2000 m.).

Apie kunigą Česlovą Kavaliauską Antanas Buračas sudarė knygą: “Teologas: jo siekiai ir ieškojimai” (2008).

2001 metais Česlovas Kavaliauskas apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

Mirė 1997 02 20 Vilniuje, palaidotas Vievyje.

Verified by MonsterInsights