Mackevičius Jonas , ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Gimė 1939 02 01 Molėtų rajone, Vališkiuose. Vilniaus universitete 1962 metais baigė buhalterinę apskaitą ir statistiką. 1977 m. ekonomikos mokslų daktaras. Nuo 1962 metų Vilniaus universiteto dėstytojas, 1968-2004 m. Buhalterinės apskaitos katedros vedėjas, 1979-1990 m. Ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto dekanas, nuo 1978 m. profesorius. Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: auditas, įmonių veiklos analizė, tarptautinė apskaita. Atkūrus nepriklausomybę dalyvavo kuriant Lietuvos buhalterinės apskaitos, audito ir kontrolės sistemas, rengė įstatymus ir standartus. Nuo 1998 metų Tarptautinės informatikos akademijos narys. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos, įkurtos 1990 m. narys, 1990-1992 jos prezidentas. 2003 m. Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacijos įkūrėjas, jos prezidentas.

Paskelbė daugiau kaip 500 mokslo ir mokslo populiarinamųjų straipsnių Lietuvos ir kitų šalių mokslo leidiniuose.

Svarbiausi leidiniai :

„Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje” (1991); „Apskaita” (1994); „Finansinė analizė” (bendraautorė  D. Poškaite 1997-98); „Audito teorija ir praktika” (1999); „Auditas: teorija, praktika ir perspektyvos” (2001); „Valdymo apskaita. Koncepcija, metodika, politika” (2003); „Įmonių veiklos analizė. Informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas” (2005); “Finansinių ataskaitų auditas ir analizė: procedūros, metodikos ir vertinimas” (2009); “Valdymo apskaitos teorija ir praktika” (kartu su kitais autoriais, 2010); “Auditas” bendraautorė D. Raziūnienė (2011); “Finansinė analizė” (kartu su kitais autoriais) išleista 2011 ir 2014 metais. Lietuvos buhalterinės apskaitos sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos : monografija / Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė (2016); Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos : monografija / Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė (2018); 3A – apskaita, auditas, analizė : teorijos, metodikos, nuostatos / Jonas Mackevičius (2019).

Verified by MonsterInsights