Matelionis Jonas, tautodailininkas, liaudies muzikantas.

Gimė 1933 09 15 Žibėčių kaime, Molėtų rajone. Molėtų krašto Peterburgo armonikos muzikantas. Tapęs respublikinių ir Aukštaitijos konkursų „Grok, Jurgeli”, „Aukštaitijos armonika” laureatu. Kuria liaudiško stiliaus dainas, savito stiliaus posmus apie savo gyvenimo aplinką. Nuo 1995 metų priklauso Pupų dėdės draugijai.

Drožia dirbinius iš medžio etnografine tematika.  Dalį jų perdavė Alantos dvaro muziejui. Tekintų vazų yra padovanojęs Molėtų krašto muziejui.Dailiųjų darbų parodose dalyvauja nuo 1983 metų.  Nuo 1998 metų rajoninių, zoninių ir respublikinių parodų dalyvis. 2009 metais darbai eksponuoti respublikinėje liaudies dailės parodoje Vilniuje, Utenos apskrities tautodailininkų konkursinės kūrybos darbų parodoje „Aukso vainikas”. Rajono dailės ir fotografijos premijos parodose 2006, 2009, 2010, 2011 metais tautodailininkui skirtos nominacijos. 2012 metais Kauno Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje eksponuota alantiškio paroda „Mediniai Alantos stebuklai“.

Mirė 2020 06 25.

Verified by MonsterInsights