Paketūras Vaclovas, kompozitorius, profesorius.

Vaclovas Paketūras, kompozitorius

Gimė 1928 01 27 Molėtų rajone, Gruodiškių kaime. Nuo 1935 metų iki 1941 m. mokėsi Joniškio pradžios mokykloje. 1948 – 1949 metais Vilniaus suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokykloje. 1949 – 1952 metais mokėsi Respublikinėje neakivaizdinio mokymo vidurinėje mokykloje. 1958 metais baigė valstybinę konservatoriją .

Dirbo Vilniaus septynmetėje vaikų muzikos mokykloje (1953–1958 m.). Dėstė Vilniaus J. Tallat– Kelpšos muzikos mokykloje (1955–1959 m.) Nuo 1958 iki 2012 metų dirbo Lietuvos Valstybinėje konservatorijoje. 1971 suteiktas docento vardas, o 1986 – profesoriaus.

Išleista septyniolika Vaclovo Paketūro knygų:

„Trys instrumentinės pjesės” (1965)”; „Du romansai” (1965); „Preliudija ir fuga” (1968); „Oi tu, ąžuol, ąžuolėli” (1969); „Trys liaudies dainos balsui solo su fortepijonu” (1969)”; „Koncertas violončelei ir simfoniniam orkestrui” (1970) ; „Gamos – duetai”[ bendraautorius] (1974); „Solfedžio diktantai”.- 1976; „Harmonijos uždaviniai” [bendraautorius] (1978); “Harmonijos liniuotė” (1979); „Laisvoji balsavada” (1981); „Elementarioji muzikos teorija” (1995); „Harmonijos paskaitų tezės ir jų pavyzdžiai „ [d. 1] (2003), [d. 2] (2004); „Klasikinės harmonijos pagrindai” (2006); „Harmonijos pradmenys, internetinis ciklas Nuotolinio mokymosi kursas” (2008); „Elementarioji muzikos teorija” (2008); „Elementarioji muzikos teorijos liniuotė” (2010).

Sukūrė 220 muzikos kūrinių, jų tarpe 130 dainų. 55 straipsnių autorius. Kūryboje vyrauja klasikinės kūrinių formos bei žanrai: daina, sonata, variacijos ir pan. Kompozitorius dažniausiai renkasi lietuvių liaudies instrumentus: birbynę, skudučius, kankles, šiems instrumentams rašydamas tradicinę koncertinę muziką. Bendradarbiauja su Muzikos enciklopedija, parašė apie 160 straipsnių, redaguoja kitų autorių straipsnius. Nuo 1998 metų dalyvauja Visuotinės enciklopedijos parengimo darbuose.

Apdovanojimai:

Suteiktas LTSR nusipelnusio meno veikėjo garbės vardas (1978 m.). 2007 metais Lietuvos Kultūros ministerijos apdovanojimas „Lietuvos dainų šventės „Būties ratu” ženklu; 2008 metais Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Garbės Ženklas už ilgalaikę vaisingą pedagoginę ir visuomeninę veiklą, svarų įnašą į šalies muzikos edukacijos ir kūrybos barą; 2011 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato ir rektorato apdovanotas Garbės Medaliu. Vasario 15 d. Lietuvos muzikų bendruomenę paliko kompozitorius, pedagogas Vaclovas Paketūras. Prieš keletą savaičių spėjo atšvęsti garbingą 90 metų jubiliejų, bet atsiimti jam skirto valstybinio apdovanojimo už nuopelnus Lietuvai jau neteko – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius Vaclovui Paketūrui Prezidentūroje turėjo būti įteiktas kaip tik vasario 15 d.

Mirė 2018 02 15

Verified by MonsterInsights