Paketūras Vaclovas, kompozitorius, profesorius.

Vaclovas Paketūras, kompozitorius

Gimė 1928 01 27 Molėtų rajone, Gruodiškių kaime. Nuo 1935 metų iki 1941 m. mokėsi Joniškio pradžios mokykloje. 1948 – 1949 metais Vilniaus suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokykloje. 1949 – 1952 metais mokėsi Respublikinėje neakivaizdinio mokymo vidurinėje mokykloje. 1958 metais baigė valstybinę konservatoriją .

Dirbo Vilniaus septynmetėje vaikų muzikos mokykloje (1953–1958 m.). Dėstė Vilniaus J. Tallat– Kelpšos muzikos mokykloje (1955–1959 m.) Nuo 1958 iki 2012 metų dirbo Lietuvos Valstybinėje konservatorijoje. 1971 suteiktas docento vardas, o 1986 – profesoriaus.

Išleista septyniolika Vaclovo Paketūro knygų:

„Trys instrumentinės pjesės” (1965)”; „Du romansai” (1965); „Preliudija ir fuga” (1968); „Oi tu, ąžuol, ąžuolėli” (1969); „Trys liaudies dainos balsui solo su fortepijonu” (1969)”; „Koncertas violončelei ir simfoniniam orkestrui” (1970) ; „Gamos – duetai”[ bendraautorius] (1974); „Solfedžio diktantai”.- 1976; „Harmonijos uždaviniai” [bendraautorius] (1978); “Harmonijos liniuotė” (1979); „Laisvoji balsavada” (1981); „Elementarioji muzikos teorija” (1995); „Harmonijos paskaitų tezės ir jų pavyzdžiai „ [d. 1] (2003), [d. 2] (2004); „Klasikinės harmonijos pagrindai” (2006); „Harmonijos pradmenys, internetinis ciklas Nuotolinio mokymosi kursas” (2008); „Elementarioji muzikos teorija” (2008); „Elementarioji muzikos teorijos liniuotė” (2010).

Sukūrė 220 muzikos kūrinių, jų tarpe 130 dainų. 55 straipsnių autorius. Kūryboje vyrauja klasikinės kūrinių formos bei žanrai: daina, sonata, variacijos ir pan. Kompozitorius dažniausiai renkasi lietuvių liaudies instrumentus: birbynę, skudučius, kankles, šiems instrumentams rašydamas tradicinę koncertinę muziką. Bendradarbiauja su Muzikos enciklopedija, parašė apie 160 straipsnių, redaguoja kitų autorių straipsnius. Nuo 1998 metų dalyvauja Visuotinės enciklopedijos parengimo darbuose.

Apdovanojimai:

Suteiktas LTSR nusipelnusio meno veikėjo garbės vardas (1978 m.). 2007 metais Lietuvos Kultūros ministerijos apdovanojimas „Lietuvos dainų šventės „Būties ratu” ženklu; 2008 metais Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Garbės Ženklas už ilgalaikę vaisingą pedagoginę ir visuomeninę veiklą, svarų įnašą į šalies muzikos edukacijos ir kūrybos barą; 2011 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato ir rektorato apdovanotas Garbės Medaliu.

Mirė 2018 02 15