Augutis, Vygantas Stasys – radioinžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius

Gimė 1943 m. balandžio 5 d.Krūmiškių kaime, (Balninkų valsčius). 1950–1960 m. mokėsi Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1971 m. Kauno politechnikos institute apsigynė disertaciją „Nulio dreifo korekcija matuojant pasipriešinimo momentą elektriniais metodais”, technikos mokslų kandidatas. 2002 m. apsigynė disertaciją „Daugiamatė aukštų dažnių vibrometrija”, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Nuo 1965 m. Kauno politechnikos instituto (nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas) Radioelektronikos fakulteto asistentas, 1971–1974 m. šio fakulteto vyresnysis dėstytojas, nuo 1975 m. docentas, nuo 2002 m. Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto Elektroninių ir matavimo sistemų katedros profesorius, Metrologijos instituto direktoriaus pavaduotojas, matavimo technologijų skyriaus vadovas. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Technologijos mokslų ekspertų komiteto pirmininkas.

Svarbiausi darbai iš matavimų inžinerijos, daugiausia aukštadažnės vibrometrijos, sukūrė jos pagrindus. Su kitais sukūrė daugiau, kaip 50 naujų matavimo metodų ir matavimo priemonių.

Parašė šias knygas (arba šiose knygose yra S. V. Augučio straipsniai) :

Radioelektriniai matavimai: labaratoriniai darbai.- 1982

Lietuviškas spalvinis kineskopas: naujos konstrukcijos ir technologijos: vakuuminė technologija ir įranga.- 2002

Daugiametė aukštų dažnių vibrometrija: habilitacinis darbas: technologijos mokslai, matavimų inžinierija.- 2002

Multidimensional high frequency vibropetry: summary of the research report presented for habilitation: technological sciences, measurement engineering.- 2002

Lietuviškas spalvinis kineskopas: kokybė ir efektyvumas: 11-os AB „Ekranas’ mokslinės- techninės konferencijos darbai, 2001 m. gruodžio 6 d. Panevėžys.- 2002

130 mokslinių darbų ir publikacijų autorius ar bendraautoris, tarp jų – 15 publikacijų tarptautiniuose leidiniuose, 31 išradimo autorius. Parašė mokomųjų priemonių.

Vygantui Stasiui Augučiui 2004 metais skirta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „ Naujų matavimo ir diagnostikos technologijų tyrimai ir plėtra”. 2010 metais už darbą „Inovatyvių matavimo technologijų sukūrimas ir diegimas“ skirta Lietuvos mokslų akademijos premija.

Verified by MonsterInsights