Saugesnio interneto savaitė

Verbiškių bibliotekoje lankytojams rekomenduotos knygos „Mano interneto kelrodis”. Lankytojai apsilankė draugiško interneto svetainėje ir susipažino su jos turiniu, pasitikrino žinias virtualiu testu, o vėliau pasižiūrėjome ir aptarėme svetainėje www.saugusinternetas.lt saugesnio interneto pamokas, kurios padėjo...