Meilus Algirdas, žurnalistas.

Algirdas Meilus gimė 1935 11 02 Perkalių kaime, Balninkų valsčiuje, Molėtų rajone. Mokėsi Perkalių pradinėje mokykloje, Libertavos septynmetėje, Alantos ir Balninkų vidurinėse mokyklose. Baigė Kauno kooperatinį, Leningrado radijo ryšių mokyklą  ir Buivydiškių žemės ūkio technikumą. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute ir Vilniaus valstybiniame universitete.

Dirbo „Vienybės” kolūkyje, Kavarsko rajono laikraštyje „Stalino vėliava”, Užunevėžių, Aulelių ir Juodiškių pagrindinėse mokyklose. Dirbo anglų kalbos ir kūno kultūros mokytoju. Nuo 1968 metų – žurnalistas: Molėtų rajono laikraščio „Pirmyn”, „Lietuvos aidas”, „Savivaldybių žinios”, „Utenis” laikraščių korespondentas.

Išleido šias knygas:

„Molėtų rajonas” (1984), „Miške” (2004), „Kai ateina meilė” (2005), „Dievui ir Tėvynei” (2005), „Naujoji Veronika” (2006), „Bobų kaimas” (2006), „Atsisveikinimo giesmė” (2007), „Suplėšytas gyvenimas” (2007), „Striptizas – 99.999 procento” (2007), „Senbernio meilė” (2008), „Vestuvės ežerynuose” (2009), “Tarnystės meilė Alantos bažnyčiai” (2009, 2010), “Motinos laiškai žuvusiems sūnums” (2011), “Tiesiog Maestro” (2012), “Mono Bolnikai” (2013), “Motinos laiškai žuvusiems sūnums” 2 knyga (2015). Nuo Strazdelio… : etnografiška, autentiška biografinė kompozicija (2017), „Rudė – gandriuko mama“ (2020), „Motinos laiškai žuvusiems sūnums“ 3 knyga (2021), „Akmenys širdį sušildo“ (2022).

Šiuose knygose yra Algirdo Meilaus straipsniai:

„Alantos šviesuolis” (2005); „Kūrybos akimirkos” (2007); „Prie Piršeno ir Alaušų: Balninkai” [kn.1] (2008); „Prie Piršeno ir Alaušų: Balninkai” [kn. 2] (2012); „Sudeikiai ateities kartoms” (2013), „Balninkai“ (2020).

Verified by MonsterInsights