Pivoras Antanas, literatas.

Antanas Pivoras, literatas

Gimė 1935 05 02  Naujosios Karalinavos kaime, Molėtų rajone.  Antanas Pivoras, aktyvus rajono literatų brolijos ir Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos draugijos, „Spindulio” organizacijos narys. 1960–2002 m. Alantos žemės ūkio mokykloje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją, tautos kultūrą ir tradicijas. Vadovavo literatų, fotografų, kino meno, dramos būreliams, leido sienlaikraščius, laikraštį „Alantos akiračiai”, organizavo daug kultūrinių renginių. Už pastangas ir sumanumą suteiktas vyr. mokytojo vardas. Aktyvus visuomeninės veiklos baruose: rinko atsiminimus ir eksponatus apie praeitį, paruošė du albumus apie mokyklos apylinkių istoriją, įkūrė mokyklos istorijos kambarį. Suteiktas „Geriausio Rytų Lietuvos prozininko vardas” (1998 m.).

Išleido knygas:

„Aukštaičio sakmės” (1999 m.) vaikams „Vilkas ant dviračio (2001 m.), „Vėjūnė – visų Vėjų karalaitė” ir „Nakties Karaliaus dovanos” (2002 m.), „Švyti Alanta nuo tėviškės kalvos” (2005 m.). Pagal mistinių ir fantastinių paslapčių apysaką „Vėjūnė” (2004 m.), Lietuvos Nacionalinis dramos teatras pastatė spektaklį – „Vėjūnė – velnio nuotaka” (2005 m.). Išleista kompaktinė plokštelė „Vėjūnė – skraidanti raganaitė”. 2010 metais išleista knyga “Vėjūnės svajos ir meilės paslaptys”; “Pajuokaukim ir paišdykaukim” (2015); “Atsitikimų ir nuotykių karuselė” (2016); “Kelias ant tėviškės kalnelių: prisiminimai”.- 2016. „Atsitikimų ir nuotykių karuselė : poringės apie dabartį ir praeitį“ (2016).

Antano Pivoro kūryba spausdinta rajono literatų kūrybos almanachuose.

Molėtų viešosios bibliotekos kraštotyros skyriuje yra Jolitos Bukėnienės diplominis darbas – monografija “Baltiškosios etnokultūros literatūrinės projekcijos Antano Pivoro apysakoje “Vėjūnė”, bei DVD medžiaga “Interviu su Alantos krašto rašytoju Antanu Pivoru” (2012).

Apdovanojimai:

Už  knygą „Švyti Alanta nuo tėviškės kalvos“ Antanui Pivorui  suteiktas Rytų Lietuvos laureato publicistikos srityje vardas, apdovanotas Kultūros ministerijos garbės raštu. Kazio Umbraso literatūrinė premija suteikta: antra vieta – 2002 metais. Trečia vieta – 2015 ir 2015 metais.

Verified by MonsterInsights