Rakauskas Vytautas, rašytojas, leidėjas, tekstologas, tremtinys.

Gimė 1929 03 12 Anykščių rajone, Karališkių kaime. Mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1946 metais buvo suimtas, apkaltintas antisovietine veikla ir nuteistas septynis metus kalėti. Kalėjo Pečioros (Rusija) lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1953 m., gyveno Ukmergėje. Baigė Ukmergės vidurinę darbo jaunimo mokyklą. 1956-1961 m. mokėsi Vilniaus universitete, baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Iki 1970 metų dirbo mokytoju Molėtų rajone Girsteitiškio mokykloje. 1970-1991 m. V. Rakauskas dirbo “Vagos” leidykloje redaktoriumi. 1992-2001 metais – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas.

V. Rakauskas suredagavo daug literatūros mokslo ir kritikos knygų. Tarp svarbiausių jo darbų: “Literatūra ir kalba”, dvitomis “Lietuvių literatūros kritika”, K. Korsako kūrinių serija (penkios knygos, 1982-1990 m.). Jis yra J. Tumo-Vaižganto “Raštų” redaktorius, parengė ir išleido studiją “S. Nėris literatūros moksle ir kūryboje”. Jis yra vienas iš “Lietuvių literatūros enciklopedijos” (2001 m.) redaktorių.

V. Rakauskas paskelbė savo eilėraščius spaudoje ir rinkiniuose: 

“Tremtinio Lietuva”, „Kalbėti motinos tarme”, „Iš žemės žalumos”, “Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname”, „Ant tavo rankų supasi gerumas”.

Išleido eilėraščių rinkinius:

“Melzgana liepsna” (1994) ir “Būties ražienomis” (2005); romaną “Velnio ratu” (2001); prozos rinkinius: “Kai ilgai nepasirodo saulė” (2002), „Vieškeliu” (2011), „Iš Deltuvos krašto padavimų” (2013); “Dar neišskriskite, paukščiai” (2014); “Rudens takais” (2015); „Palikę pėdsaką : straipsniai, apybraižos, atsiminimai“.- (2018).

Vertė iš rusų kalbos grožinę literatūrą bei kritikos straipsnius.

Vytautas Rakauskas yra Vilniaus – Molėtų kraštiečių klubo narys, dalyvauja rengiant Molėtų krašto enciklopediją.

Mirė 2019 birželio mėn. Palaidotas Balninkų kapinaitėse.

Verified by MonsterInsights