2016 metų projektai

Gediminas Storpirštis

Gediminas Storpirštis

Projektas „Literatūriniai susitikimai. Pamilti literatūrą – pamilti gyvenimą”

2016 metais Molėtų viešosios bibliotekos projektas „Literatūriniai susitikimai. Pamilti literatūrą – pamilti gyvenimą” pratęsė turiningų susitikimų su menininkais ciklą ir visus metus kvietė bendruomenės narius į susitikimus, skirtus kalbėti apie vertingą lietuvių literatūrą ir susipažinti su turtingu lietuvių literatūriniu paveldu.

Pirmasis nuoširdus pokalbis apie literatūrą, kūrybą ir kūrėjus balandžio 8 d. įvyko Inturkės pagrindinėje mokykloje ir Molėtų r. sav. viešojoje bibliotekoje, kur su skaitytojais susitiko kultūros gyvenimo žurnalo „Naujoji Romuva” bei „Pašvaistė” leidėjai, autoriai ir herojai. Dalyvavo žurnalo vyr. redaktorius, filosofas dr. Andrius Konickis, poetai Vainius Bakas ir Rita Makselytė, kultūros darbuotojas Juozas Žitkauskas. Susitikime Molėtuose prie svečių prisijungė ir astronomas Gunaras Kakaras.

Balandžio 27 d. su rajono lietuvių literatūros mylėtojais susitiko rašytoja Aldona Ruseckaitė. Alantos gimnazijoje ir Molėtų viešojoje bibliotekoje ji pristatė savo knygą „Žemaitės paslaptis”. Autorines A. Ruseckaitės knygas su autorės autografu noriai įsigijo renginio dalyviai. Rašytoja Viešajai bibliotekai padovanojo Maironio muziejaus leidinių.

Gegužės mėnesį molėtiškiai dalyvavo literatūrinėje edukacinėje programoje „Jis ir Ji” pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės – Biliūnienės laiškus ir kūrybą, kurią atliko aktoriai Birutė Mar, Aleksandras Kazanavičius ir smuikininkas Sigitas Rubis.

Birželio 9 d. Inturkės pagrindinės mokyklos salėje pristatyta Audreolės Pažereckaitės – Pivorės fotografijų paroda „Šarnelės šviesa” (pagal to paties pavadinimo Audreolės Pažereckaitės ir Algio Jankūno fotografijų albumą, skirtą V. Mačernio kūrybai ir jo gimtosioms vietoms). Simboliška, kad toks renginys vyko tomis dienomis, kai birželio 5 dieną vienam savičiausių ir įdomiausių lietuvių poetų, labai anksti mirusiam (žuvusiam) Vytautui Mačerniui būtų sukakę 95–eri metai. Fotomenininkė A. Pažereckaitė – Pivorė, pristatydama savo parengtą parodą, vėl prisiminė tai, kas prieš aštuonerius metus, sudarant knygą, buvo išgyventa. „Buvo miela širdžiai pasivaikščioti tais takais, kuriuos kažkada mynė jų mylimas poetas. Vaikščiojom laukais, puskilometrį aplink jo kapą, nes tolėliau paėjus – vien pelkės”, – sakė Audreolė. Fotoalbume dera poeto Vytauto Mačernio gimtinės – Šarnelės kaimo Plungės rajone – vaizdai ir kiekvienam jų pritaikytos poeto sukurtų posmų eilutės. Aktoriaus Rimvydo Antano Kalvelio skaitomos V. Mačernio eilės ir Audronijos Kibickienės ir Ritos Pelakauskienės atliekamos melodijos dar labiau sustiprino „Šarnelės šviesos” skleidžiamą įspūdį. Visą renginį sujungė lyrinis Inturkės kaimo bibliotekininkės Onutės Cesiulienės pasakojimas apie tragiško likimo lietuvių poeto V. Mačernio gyvenimą ir kūrybą. Rudenį su šia paroda susipažino ir kitų rajono bendruomenių nariai.

Spalio mėnesį poeto Pauliaus Širvio kūrybą kitaip molėtiškiams pristatė aktoriai Dalia Jankauskaitė, Pijus Ganusauskas bei džiazo muzikantas Vytautas Labutis. Jie atliko eilėraščio, dainos ir džiazo programą „Ir nusinešė saulę miškai”.

Lapkričio mėnesį Molėtų viešojoje bibliotekoje aktorė ir režisierė Birutė Mar pasakojo nepaprastai jautrią istoriją apie nepelnytai tremtimis luošintą lietuvių gyvenimą. Savo literatūrinį vakarą, pavadintą „Tremties atmintys”, aktorė paskyrė 1941-1956 m. lietuvių tremčiai Sibire paminėti ir savo senelių bei tėvų atminimui. B. Mar repertuarą sudarė tėvų ir kitų tremtinių atsiminimai, Dalios Grinkevičiūtės dokumentinės prozos ištraukos, tremtinių poezijos posmai.

Lapkričio pabaigoje viešojoje bibliotekoje svečiavosi aktorius Gediminas Storpirštis, kuris atliko programą „Autorinės dainos, eilės, teatro monologai”.

Bibliotekininkų ir skaitytojų grupės išvyka į Lietuvos nacionalinį dramos teatrą, kur stebėjo spektaklį J. Marcinkevičiaus „Katedra” – šio projekto prasmingas užbaigimas, už kurio įgyvendinimą esame dėkingi Lietuvos kultūros tarybai ir Molėtų rajono savivaldybei.

Nijolė Stančikienė


 

Europos dieną švęskime kartu!

 


Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas

 

Molėtų viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas”, kurį įgyvendina Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, o remia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai2″ ir LR Kultūros ministerija.

Šiuolaikinio ugdymo tikslas – kiekvienos asmenybės socializacija, tačiau sutrikusi vaikų raida dažnai jiems trukdo siekti išsilavinimo, integruotis į visuomenę. Utenos ir Molėtų savivaldybių socialinės situacijos analizė rodo, kad čia gyvenančių sutrikusios raidos vaikų skaičius didesnis už oficialų šalies vidurkį, todėl bendruomenėse aktualūs jų ugdymo ir integracijos klausimi. Pastebėta, kad sutrikusios raidos vaikai, nors būdami suinteresuoti, dar menkai naudojasi esamomis bibliotekų paslaugomis, nes jos jiems nepritaikytos. Ekspertai tvirtina, kad sutrikusios raidos vaikai irgi gali būti aktyviais bibliotekų paslaugų vartotojais ir gauti iš to naudos, tačiau bibliotekos turi sukurti atitinkamas paslaugas ir parengti darbuotojus. Ypač reikšmingi sutrikusios raidos vaikų ugdyme gali būti tiksliniai kompiuteriniai žaidimai, nes technologijos traukia visus vaikus, o kitokį jų taikymą specialių poreikių vaikams riboja menkesni jų gebėjimai.

Vykdomo projekto tikslas – ugdyti sutrikusios raidos vaikų bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius Utenos regiono bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas. Tam dviejų regiono savivaldybių – Utenos ir Molėtų viešosiose bibliotekose bus:

– sukurtos mobilios tikslinių žaidimų ir robotų laboratorijos su sutrikusios raidos vaikų ugdymui pritaikytomis technologijomis: kompiuteriais, mobiliais ir judesio atpažinimo įrenginiais, konstruktoriais – robotais. Mobilių laboratorijų įranga bus skolinama ir šių savivaldybių bibliotekų kaimo filialams;

– įdiegtas specializuotas profesionalų sukurtus ir patikrintas ugdymo turinys;

– parengti tikslinių žaidimų ir aplinkos technologijų taikymo konsultantai, adaptuotos efektyvios ugdymo metodikos.

Projekto tikslinė grupė – 7-18 metų amžiaus raidos sutrikimų turintys vaikai ir paaugliai iš specialių mokyklų ar integruotų bendrojo ugdymo mokyklų klasių. Į bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymo veiklas bibliotekose grupėse ir individualiai projekto metu bus įtraukta 1600 sutrikusios raidos vaikų.

Projekte dirba ypatingai aukštos kompetencijos partneriai – VU Matematikos ir informatikos institutas bei Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas kartu kuriantys kalba valdomas kompiuterių paslaugas; Všį „Hiteco įgyvendinanti du ES Mokymosi visą gyvenimą programos projektus tikslinių žaidimų ir robotų taikymo socialinių kompetencijų ugdymui srityje; kūrybinių industrijų sektoriaus įmonė „Gluk Media” besispecializuojanti aukštos pridėtinės vertės multimedijos sprendimų švietimui ir sveikatai kūrime, regiono švietimo įtaigios.

Tikslinių žaidimų ir aplinkos technologijų taikymo konsultantai projekto veiklas tęs ir jam pasibaigus. Taip bus užtikrinama, kad specialių poreikių vaikai Utenos regiono bibliotekose ugdytų savo bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, o ilgalaikėje perspektyvoje gerėtų jų mokymosi, socialinės integracijos bei viso gyvenimo perspektyvos.