Darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Dirbančiųjų skaičius 2019 m. Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Mėn./Eur 2020 m. I ketvirčio  Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Mėn./Eur
  • Įstaigos vadovai
1. Direktorius 1 1 * *
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 1 * *
  • Skyrių vadovai
3 3 1020 1144
  • Specialistai
1. Vyriausiasis bibliotekininkas 6,5 7 848 1004
2. Vyresnysis bibliotekininkas 23,25 29 761 911
3. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 0,75 2 * *
  • Kvalifikuoti darbuotojai
1. Elektrikas-ūkvedys 0,75 1 * *
2. Kūrikas 0,5 1 * *
3. Liftininkas 0,25 1 * *
  • Darbininkai
1. Valytojas 2 2 555 607

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.