Antanavičius Darius, humanitarinių mokslų daktaras, archeografijos specialistas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai : faktas, kontekstas, interpretacija : [straipsnių rinkinys]. – 2007

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 5: Merkinė. – 2007

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494-1504). – 2007

Algirdas Antanas Baliulis : bibliografijos rodyklė, 1975-2006. – 2007

Landed property in Lithuania between the sixteenth and eighteenth centuries. – 2008

Istorijos šaltinių tyrimai. T. 1. – 2008

Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 14: (1524-1529) ; Užrašymų knyga 14. – 2008

Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 71: (1585-1586) ; Užrašymų knyga 71. – 2008

Недвижимая собственность в Литве в XVI-XVIII вв.. – 2008

Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvoje XVI-XVIII a.. – 2008

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 6: Trakai. – 2008

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543-1548). Kn. 1 : 1544 XI 15 – 1546 XI 15. – 2009

Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. – 2009

Pasvalio krašto istorija XV-XVIII a. : [straipsnių rinkinys. – 2009

Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro (1561-1562 m.). – 2009. – (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos ; t. 4)

Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 20: (1536-1539) ; Užrašymų knyga 20. – 2009

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543-1548). – 2009

Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 22: (1547) ; Užrašymų knyga 22. – 2010

Žemaitijos žemės privilegijos XV-XVII a.. – 2010

Lietuvos Metrika. [Kn. Nr. 276]: (1584, 1586, 1597) ; Teismų bylų knyga 62. – 2010

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 7: Merkinės miesto aktai (1598-1627). – 2010

Istorijos šaltinių tyrimai. T. 3. – 2011

Lietuvos metrika Knyga 5: (1427 – 1506).- 2012

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos: (1543 – 1548) Knyga 2.- 2012

Lietuvos Metrika Kn. Nr. 32 (1548 – 1549).- 2012

Horodlės aktai: (dokumentai ir tyrinėjimai).- 2013

Kauno miesto aktų knygos XVI-XVIII a. Tarybos knyga 1955 – 1564.- 2013

Kauno miesto aktų knygos, XVI –XVIII a. Vaito knyga, 1961 – 1564.- 2013

Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorinė knyga (1647/1648).- 2014

Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino: 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai.- 2014

Lietuvos metrika (1530 – 1536).- 2015

Tarybos knyga, 1568 – 1570/1571.- 2015

Susigrąžinant praeitį: Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai.- 2016

Buvusios Kražių kolegijos knygų sąrašas, 1803.- 2018

Vilniaus katedros bažnyčios kapitulos posėdžių protokolai XVI-XVIII a. T. 1.- 2018

Lietuvos metrika (1579-1580); 59-oji teismų bylų knyga.- 2019

Bazilijaus Hiacintijaus iš Vilniaus „Panegirika Polocko sugriovimo proga“ (Padova, 1580).- 2021

Panegirika Polocko sugriovimo proga (1580) = Panegyricus in excidium Polocense (1580) / Bazilijus Hiacintijus iš Vilniaus. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2021. [Iš lotynų kalbos vertė Darius Antanavičius, Sigitas Narbutas ].

Parengė daug straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Daugelio projektų vadovas, ekspertas. Parengti pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

2019 metais dr. Dariui Antanavičiui už fundamentalias Kražių kolegijos istorijos ir veiklos šaltinių publikacijas skirta M. Mažvydo premija.

 

 

Verified by MonsterInsights