Antanavičius Darius, humanitarinių mokslų daktaras, archeografijos specialistas.

Gimė 1969 05 17 Molėtuose. Archeografijos skyriuje dirba nuo 1991 metų. 1998 metais skirta Lietuvos mokslo premija. Humanitarinių mokslų daktaro disertacija apginta 2003 metais, tema: „Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas” 1610 metais ir jo autorius (autorystės atribucijos bandymas)”. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

* Lietuvos metrika;

* LDK miestų ir miestelių istorijos šaltiniai;

* Lietuvos istoriografijos istorija.

Darius Antanavičius kartu su kitais autoriais parengė ir išleido šias knygas:

Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 8: (1499-1514). – 1995

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 2: Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas. – 1997

Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 25: (1387-1546) . – 1998

Lietuvos Metrika. (1522-1529) ; Užrašymų knyga 12. – 2001

Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 12: (1522-1529) ; Užrašymų knyga 12. – 2001

Res Balticae. 8. – 2002. – 289 p.

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. [T.] 3: Kėdainiai. – 2002

Lietuvos istorijos įvairenybės. D. 1. – 2003

Lietuvio bajoro Dešimtmetis Livonijos karas (1610 m.) ir jo autorius [Rankraštis] : (autorystės atribucijos bandymas) : daktaro disertacija. – 2003

Lietuvio bajoro “Dešimtmetis Livonijos karas” (1610 m.) ir jo autorius (autorystės atribucijos bandymas) : daktaro disertacijos santrauka. – 2003

Lietuvos istorijos įvairenybės. D. 2. – 2004

Istorijos akiračiai : [straipsnių rinkinys] : skiriama profesoriaus habilituoto daktaro Antano Tylos 75-mečiui. – 2004

Konstantinas Jablonskis ir istorija : [straipsnių rinkinys]. – 2005

Mindaugo knyga : istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių. – 2005

Literatūros tyrimų erdvės : studijos profesoriaus Juozo Girdzijausko 70-mečiui. – 2005

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 4: Alytus. – 2006

Lietuvio bajoro “Dešimtmetis Livonijos karas” (1610 m.) ir jo autorius. – 2006

Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus 1579m.kovo 26d.testamentas. – 2006

Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje : 2002-2004 m. istorinių šaltinių paieškos. – 2006

Verified by MonsterInsights