Bražėnas Petras, literatūros kritikas, humanitarinių mokslų daktaras.

Petras Bražėnas, literatūros kritikas, humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1941 01 01 Mažeikiuose, Molėtų rajone. 1965 metais baigė VU lituanistiką, mokytojavo Molėtuose, nuo 1970 – LKP CK instruktorius, 1976-90 – Rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, nuo 1990 metų dėsto VPU, nuo 1992 Lituanistikos fakulteto dekanas, docentas. 2008 metais Vilniaus pedagoginiame universitete suteiktas profesoriaus vardas.

Išleido šias knygas:

„Ties dešimtmečių riba“ (1974); „Žmogus ir žodis prozoje“ (1978); „Romano šiokiadieniai ir šventės“ ( 1983); monografiją „Petras Cvirka“ (1998); “Prozos kūrinio analizė” (2001); “Juozo Apučio kūryba” (2007); “Žmogiškųjų vertybių meninė raiška XX amžiaus lietuvių prozoje” (2008); “Amžininkai ir bendraamžiai” (2010); „Rudeninės pabiros“ (2021).

Šiose knygose yra Petro Bražėno straipsniai:

Apsakymai ir “Žemė maitintoja” : prozos rinktinė. – 2009

Atgimimo balsai : [publicistika ir poezija. – 1991. – p.5-14

Grigorijus Kanovičius. – 2002.- p. 5-9

Interviu su rašytojais : rinkinys. – 1980

Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje. – 2006

Juozas Baltušis iš arti : laiškai ir kt. – 2010

Lietuviška mozaika. – 1976. – p. 5-8

Lietuvių filologija: suprasti ir kurti : [straipsnių rinkinys]. – 2007

Lietuvių raštijos istorijos studijos. T. 2: Vertybių raiška literatūroje. – 2005

Literatūros kartų konfliktas : mokslinės konferencijos medžiaga. – 2004

Literatūros kritika ir dabartis. [Kn. 1]: 1981-1983. – 1984

Literatūros kritika ir dabartis. [Kn. 2]: 1984-1987. – 1988

Lobiai be burtų.- 2017.- p. 97-103

Metai ir akimirkos : apybraižos. – 1982

Nežinomieji ; Gimė Rudas Kūdikėlis : apysakos. – 2005. – p. 257-266

Priešaušrio vieškeliai. [D.] 2. – 1985. – p. 553-575

Rinktiniai raštai. T. 1. – 2014. – p. 9-33

Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988-1993 m.) : [straipsnių rinkinys]. – 2009

Šiuolaikinės kritikos problemos. – 1975

Šiuolaikinės rusų literatūros problemos. – 1987

Šiuolaikinės vaikų literatūros problemos : [straipsnių rinkinys. – 1979

Tolimas Balčios kraštas : apysakos ir novelės /sudaryt. Petras Bražėnas. – 2016

Už saulę gražesnis : lietuvių ikitarybinė novelė. – 1978

Vytautas Rimkevičius : bibliografija. – 2005.- p. 9-14

Atgimimo balsai : [publicistika ir poezija. – 1991. – p.5-14

Bronius Radzevičius : kūrybos studijos ir interpretacijos. – 2001

Linksmos akys / Grigorijus Kanovičius; pabaigos žodžio autorius Petras Bražėnas – 2002.- p. 5-9

Spaudoje yra paskelbta per 200 mokslinių straipsnių, recenzijų, esė.

2021 metais Petras Bražėnas apdovanotas  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu už ilgametį aktyvų Lietuvos kultūros ir literatūros puoselėjimą, jaunosios kartos ugdymą.

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1340072/ne-viena-pasnekova-i-menininku-kalneli-islydejes-kritikas-brazenas-kazkoks-baisesnis-virusas-ir-daug-anksciau-yra-mus-uzpuoles

Verified by MonsterInsights