Bražėnas Petras, literatūros kritikas, humanitarinių mokslų daktaras.

Petras Bražėnas, literatūros kritikas, humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1941 01 01 Mažeikiuose, Molėtų rajone. 1965 metais baigė VU lituanistiką, mokytojavo Molėtuose, nuo 1970 – LKP CK instruktorius, 1976-90 – Rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, nuo 1990 metų dėsto VPU, nuo 1992 Lituanistikos fakulteto dekanas, docentas, Lietuvių literatūros katedros profesorius.

Išleido šias knygas:

„Ties dešimtmečių riba“ (1974); „Žmogus ir žodis prozoje“ (1978); „Romano šiokiadieniai ir šventės“ ( 1983); monografiją „Petras Cvirka“ (1998); “Prozos kūrinio analizė” (2001); “Juozo Apučio kūryba” (2007); “Žmogiškųjų vertybių meninė raiška XX amžiaus lietuvių prozoje” (2008); “Amžininkai ir bendraamžiai” (2010).

Šiose knygose yra Petro Bražėno straipsniai:

Apsakymai ir “Žemė maitintoja” : prozos rinktinė. – 2009

Atgimimo balsai : [publicistika ir poezija. – 1991. – p.5-14

Bronius Radzevičius : kūrybos studijos ir interpretacijos. – 2001

Grigorijus Kanovičius. – 2002.- p. 5-9

Interviu su rašytojais : [rinkinys. – 1980

Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje. – 2006

Juozas Baltušis iš arti : laiškai ir kt. – 2010

Komparatyvistika šiandien: teorija ir praktika : tarptautinė mokslinė konferencija-diskusija. – 2000

Lietuviška mozaika. – 1976. – p. 5-8

Lietuvių filologija: suprasti ir kurti : [straipsnių rinkinys]. – 2007

Lietuvių raštijos istorijos studijos. T. 2: Vertybių raiška literatūroje. – 2005

Literatūros kartų konfliktas : mokslinės konferencijos medžiaga. – 2004

Literatūros kritika ir dabartis. [Kn. 1]: 1981-1983. – 1984

Literatūros kritika ir dabartis. [Kn. 2]: 1984-1987. – 1988

Lithuanian literature, 1988. – 1989

Lobiai be burtų.- 2017.- p. 97-103

Metai ir akimirkos : apybraižos. – 1982

Mokslinės veiklos ataskaita. 1998. – 2000

Mokslinės veiklos ataskaita. 1999. – 2000

Mokslinės veiklos ataskaita. 2000. – 2001

Nežinomieji ; Gimė Rudas Kūdikėlis : apysakos. – 2005. – p. 257-266

Priešaušrio vieškeliai. [D.] 2. – 1985. – p. 553-575

Rinktiniai raštai. T. 1. – 2014. – p. 9-33

Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988-1993 m.) : [straipsnių rinkinys]. – 2009

SKI: jau aušta VPU rytas. – 2006

Šiuolaikinės kritikos problemos. – 1975

Šiuolaikinės rusų literatūros problemos. – 1987

Šiuolaikinės vaikų literatūros problemos : [straipsnių rinkinys. – 1979

Tolimas Balčios kraštas : apysakos ir novelės /sudaryt. Petras Bražėnas. – 2016

Už saulę gražesnis : lietuvių ikitarybinė novelė. – 1978

Veiklos dešimtmetis. – 2007

Vytautas Rimkevičius : bibliografija. – 2005.- p. 9-14

Apsakymai ir “Žemė maitintoja” : prozos rinktinė. – 2009

Atgimimo balsai : [publicistika ir poezija. – 1991. – p.5-14

Bronius Radzevičius : kūrybos studijos ir interpretacijos. – 2001

Grigorijus Kanovičius. – 2002.- p. 5-9

Spaudoje yra paskelbta per 200 mokslinių straipsnių, recenzijų, esė.