Budrys Povilas, teatro aktorius, dailininkas.

Povilas Budrys, aktorius, dailininkas

Gimė 1962 08 12 Čiulų kaime (Molėtų rajone). 1980 metais baigė Vabalninko mokyklą (mokėsi Stirnių pradinėje ir Mindūnų aštuonmetėje mokykloje). 1985 metais baigė Lietuvos konservatoriją. 1984-88 metais dirbo Kauno dramos, 1989-99 metais Jaunimo teatre, nuo 1994 – Lietuvos dramos teatro aktorius. Nuo 2017 m. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius.

Svarbiausieji Povilo Budrio vaidmenys:

Saulius. J. Glinskio. „Kingas”. Rež. J. Vaitkus, Kauno valstybinis dramos teatras, 1980 m.
Scipijonas. A. Camus „Kaligula”. Rež. J. Vaitkus, Kauno valstybinis dramos teatras, 1983 m.
Mankurtas. Č. Aitmatovo „Ilga kaip šimtmečiai diena”. Rež. E. Nekrošius, Valstybinis jaunimo teatras, 1983 m.
Paukštis. B. Kutavičiaus, S. Gedos „Strazdas – žalias paukštis”. Rež. J. Vaitkus, Kauno valstybinis dramos teatras, 1984 m.
Naujokas. J. Vaitkaus „Literatūros pamokos”. Rež. J. Vaitkus, Kauno valstybinis dramos teatras, 1985 m.
Ričardas II. W. Shakespeare’o „Ričardas II”. Rež. J. Vaitkus, 1985 m.
Prologas, Šauklys, Choras. Ž. Amijo „Antigonė”. Rež. J. Vaitkus, Kauno valstybinis dramos teatras, 1986 m.
Ivanovas. S. Šaltenio „Duokiškis”. Rež. A. Latėnas, Valstybinis jaunimo teatras, 1987 m.
Avdijus. Č. Aitmatovo „Golgota”. Rež. J. Vaitkus, Kauno valstybinis dramos teatras, 1987 m.
Alkanasis. „Badas” (pagal K. Hamsuną). Rež. C. Graužinis, Valstybinis jaunimo teatras, 1989 m.
Daktaras. N. Gogolio „Nosis”. Rež. E. Nekrošius, Valstybinis jaunimo teatras, 1991 m.
Treplevas. A. Čechovo „Žuvėdra”. Rež. A. Latėnas, Valstybinis jaunimo teatras, 1991 m.
Jaunuolis. P. U. Enquisto „Leopardo valanda”, savarankiškas darbas.
U. J. Grušo „Barbora Radvilaitė”. Rež. I. Bučienė, Žemutinė pilis, 1995 m.
Brolis Čenen. A. Bausio „Arčiau negu toli”. Rež. P. Budrys, 1992 m.
Lozorius. J. Radičkovo „Lozoriaus giedojimai”. Rež. A. Pociūnas, Valstybinis jaunimo teatras, 1993 m.
Juokdarys Andriejus. A. Čechovo „Trys seserys”. Rež. E. Nekrošius, LIFE, 1995 m.
Gesta Berlingas. S. Lagerliof „Saga apie Gestą Berlingą”. Rež. Pritas Pedajasas, 1996 m.
Polonijus. W. Shakespeare’o „Hamletas”. Rež. E. Nekrošius, LIFE, 1997 m.
Kareivis. W. Shakespeare’o „Makbetas”. Rež. E. Nekrošius, Meno fortas, 1999 m.
Brabancijus. W. Shakespeare’o „Otelas”. Rež. E. Nekrošius, Meno fortas, 2001 m.
Valstietis. „K. Donelaitis. Metai. Pavasario linksmybės”. Rež. E. Nekrošius, Meno fortas, 2003 m.
Valstietis. “K. Donelaitis. Metai. Rudens gėrybės”. Rež. E. Nekrošius, Meno fortas, 2003 m.
Lancelotas. T. Dorsto ir U. Ehler „Merlinas, arba nusiaubta šalis”.Rež. G. Varnas, Menų spaustuvė, 2004 m.
Herėja. A. Camus „Kaligula”. Rež. I. Jonynas, Valstybinis jaunimo teatras, 2004 m.
„Giesmių giesmė” (Senojo Testamento poemos motyvais). Rež. E. Nekrošius, Meno fortas, 2004 m.
Dievas, Vagneris. J. W. Goethe’s „Faustas”. Rež. E. Nekrošius, Meno fortas, 2006 m.
Prosperas. W. Shakespeare’o “Audra”. Rež. E. Glasser, Vilniaus Mažasis teatras, 2007 m.
Autorius, Daktaras Kacas, Ponas Hamilis – Gary „Gyvenimas dar prieš akis”. Rež. Eglė Mikulionytė, 2008 m.
Tėvas – Johno Patricko Shanley „Dvejonės”. Režisierius Jonas Jurašas, 2009 m.
Prosperas – „Miranda”. Režisierius Oskaras Koršunovas, 2011m.
Markus – „Fundamentalistai”. Rež. Jonas Vaitkus, 2011 m.
Jis – M. Duras pjesė „Muzika 2″. Režisierius Audronis Liuga, 2012 m.
Mono spektaklis pagal Fiodoro Dostojevskio apsakymą „Juokingo žmogaus sapnas”, 2013 m.
Tijūnas, klasės auklėtojas – Kazio Binkio „Atžalynas“. Režisierius Jonas Vaitkus, 2013 m.
Ponas Landaueris – T. Bernhard „Didvyrių aikštė“. Režisierius Krystian Lupa, 2015 m.
Jurodivas Nikolka – Aleksandro Puškino „Borisas Godunovas“. Režisierius Eimuntas Nekrošius, 2015 m.
Choro vadovas – Sofoklio „Oidipo mitas“. Režisierius Gintaras Varnas, 2016 m.
Kaulinis senis – spektaklis vaikams ir jaunimui „Kaulinis senis ant geležinio kalno“. Režisierius Jonas Tertelis, 2016 m.

Augusto Sireikio “Be skambučio”. Režisierius Paulius Tamolė, 2017 m.

Johanas, psihotechnikos instituto profesorius – Ingmar Bergmano „Scenos iš vedybinio gyvenimo“. Režisierius Vytautas Rumšas, 2019 m.

Abelarą – Lietuvos nacionaliniame  dramos teatre, pagal Ronaldo Duncan romaną „Abelaras ir Eloizą“. Režisierius – Rokas Ramanauskas, 2020 m.

Haris Daltonas – Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, pagal Peter Shaffer „EQUUS“. Režisierius Jokūbas Brazys, 2022 m.

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre pagal, rašytojo Hailji romaną „Parodymai“. Aktorius ir režisierius Povilas Budrys. 2023 metai.

 

Verified by MonsterInsights