Jauniškis, Albertas – gydytojas

Gimė 1863 08 15 Karklynės dvare (Vilniaus apskrityje). Gimnaziją baigė 1883 metais, o aukštąjį mokslą baigė 1892 metais. Nuo 1892 metų gyveno Molėtuose kaipo laisvai praktikuojantis gydytojas. [LCVA, f.391, gr.2, b. 825].

1928 metais sausio 28 d. įkūrus gaisrininkų draugiją, Albertas Jauniškis buvo paskirtas valdybos pirmininku.

Mirė 1941 11 25. Palaidotas Molėtų kapinaitėse.

Verified by MonsterInsights