Bobelytė-Žvinienė Alvyra – medikė, publicistė

Molėtų rajone, prie gražaus Motiejūnų kaimo šilo, apsupta mažo Juodupio upelio, yra Donato ir Leokadijos Bobelių sodyba. Šeimoje užaugo septyni vaikai, jų tarpe ir aš – Alvira, gimusi 1936 03 09. Mokiausi Vastapų pradinėje, vėliau Alantos vidurinėje mokykloje, baigiau Respublikinę Utenos medicinos mokyklą.

Daugiau nei dvidešimt penkerius metus dirbau medicinos felčere Anykščių rajono Kurklių ambulatorijoje.

1959 metais ištekėjau už Stepono Černiausko, susilaukėme dviejų dukrų – Gražinos ir Laimos. 1964 metais žuvo vyras, dukras teko užauginti vienai.

Be pagrindinio medikės darbo, 1978 – 1979 metais dirbau Kurklių namų direktore. Subūrėme mišrų chorą, moterų, atnografinį ansamblius, liaudies šokių kolektyvą. Sėkmingai pasirodydavo mūsų suburta agitmeninė brigada ,,Kurkliai”.

1981 metais antrą kartą ištekėjau už Jono Žvynio. Paskui vyrą gyventi ir dirbti išvažiavau į Kauną.

Nuo mažens pamilusi poeziją ir dabar rašau eiles. Sulaukusi pensinio amžiaus, sukūriau vaizdo juostas apie Lietuvos partizanus: ,,Sušaudyta jaunystė”, ,,Atmintis”, ,,Trakinių tragedija”.

Nors gyvenau Kaune, nepamiršau savo jaunystės miestelio Kurklių. Su bendraminčiais akmenyje įamžinome pirmojo Kurklių miestelio vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose datą, šalia bažnyčios pastatėme parapijos globėjo šv. Jurgio koplytstulpį. 2010 metais buvau išrinkta Kurklių kraštiečių bendrijos pirmininke, pradėjau rašyti monografiją apie Kurklių valsčių (Anykščių raj). Bibliografiniame žodyne ,,Anykščių kraštotyrininkai”, išleistame 2016 metais, pažymėta, kad monografija ,,Kurkliai” yra išsamiausia iš visų Anykščių rajono valsčius aprašančių monografijų.

2015 metais išleidau knygą ,,Bėga laikas”, 2016 metais – ,,Tenai nuo seno žmonės gyveno”, 2017 metais – ,,Sušaudyta jaunystė”.

Patriotinius jausmus Lietuvai vaikystėje ugdė tėvai bei giminaičiai, o gyvenimo patirtį pradėjau kaupti itin sudėtingu pokario laikotarpiu.

Džiaugiuosi, kad savo gyvenimo kelyje sutikau nemažai garbingų žmonių, Lietuvos patriotų, kurie paskatino mane bent maža dalimi prisidėti prie savo krašto istorijos įamžinimo.

Alvira Černiauskienė – Žvinienė

2018 metai, Kaunas

2019 metais Alvira Žvinienė išleido knygą „Danguje ieškojau Lietuvos“.

Verified by MonsterInsights