Literatūriniai Videniškiai

Literatūrinė-edukacinė kelionė „Skaitome Videniškių istoriją” molėtiškius kvietė pasivaikščioti po Videniškių miestelį, kurio statiniai: vienuolynas, šv. Lauryno bažnyčia ir Baltadvario pilis liudija Videniškius buvus svarbiu kultūros ir dvasinio gyvenimo centru. Ši išvyka – viena iš viešosios bibliotekos projekto „Molėtų rajono literatūriniai tiltai” veiklų, skatinančių gyvai išvysti literatūrinį krašto paveldą bei įspūdžius įamžinti, išreikšti kūrybiniuose darbuose. Kelionės metu miestelio svečiai per miestelio istoriją, architektūrinius paminklus, vienuolyno muziejaus eksponatus pirmiausia susipažino su Videniškių krašto kultūros ir literatūros asmenybėmis: iškiliais LDK Giedraičių giminės atstovais, kunigu Mykolu Olševskiu, Videniškiuose sudėliojusiu pamokslų rinkinį „Broma, atverta ing viečnastį”, ir čia gimusiu bei užaugusiu rašytoju, aktoriumi Alvydu Šlepiku.

Išreikšti savo įspūdžius ir į šį kraštą pažvelgti kitaip keliautojams padėjo Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė Audreolė Pažereckaitė-Pivorė ir muziejininkė, menotyrininkė Virginija Bareikienė.

Pasak Virginijos – vienos iš šios kelionės dalyvių: „Baltadvario pilis mažai primena pilį, bet saulė ir istorija šiandien nutiesė šviesų tiltelį ir iki jos. Kol gyvuoja legendos, pasakotos šalia sėdėjusios pakeleivės, tol viskas susieta nematoma atminties jungtimi. Vieno miestelio ir visos tautos”. Šią kelionę ji pavadino „balta patirtimi”. Linkime dar daug įdomių patirčių mūsų turtingo krašto palikime.

Nijolė Stančikienė

Algimanto Pečiukaičio nuotraukos