Ar galima nuhakinti kalbą? Paskaita-diskusija

Ką mes žaidžiame su kalba?

KADA: spalio 19 d., penktadienį, 16 val.

KUR: Molėtų bibliotekos konferencijų salėje IV a.

KAS: kalbininkės, sociolingvistės Loretos VAICEKAUSKIENĖS paskaita ir diskusija apie naujuosius skolinius, kalbos žaidimus ir pasikeitimus

Loreta VAICEKAUSKIENĖ yra Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos centro vadovė ir Vilniaus universiteto Skandindavistikos centro docentė. Domisi kalbos politika, standartizavimo ideologijomis, kalba ir socialine tapatybe, globaliąja anglų kalba. Verčia iš danų kalbos, yra „Danų–lietuvių kalbų žodyno“ (2013, su Ebbe Flatau) ir knygos „Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai“ (2007) autorė, knygų „Lietuvių kalbos ideologija“ (2016) ir „Lietuvių kalbos idealai“ (2017) redaktorė. 2015 m. atliko Fulbrighto stažuotę Arizonos valstijos universitete JAV. 2014 m. apdovanota Gailių klano premija „Už meilę gyvajai lietuvių kalbai“.

Loreta turi prašymą visiems, kas mokyklą baigė sovietmečiu – jeigu išlaikėte mokyklinius lietuvių kalbos sąsiuvinius, ar galėtumėte trumpam paskolinti juos mokslininkams, tyrinėjantiems kalbą? Jie būtų jums labai dėkingi!

Renginys vyks lietuvių, aukštaičių ir mažiau suprantama naująja lietuvių kalbomis.

*nuhakinti (angl. hack – pakirsti, įpjauti, sukapoti, įsilaužti į sistemą) – suprasti sistemos esmę ir pakartoti ją arba sugadinti

Verified by MonsterInsights