Poezijos popietė Giedraičiuose

Poezija be galo tinka rudeniui! Susikaupimo laikas kiekvieno širdyje…

Mažiau judesio…

Mažiau bėgimo.

Pats laikas sustoti ir tiesiog – klausyti ką kalba ruduo, jausmai, poezija… ir suprasti.

Tokiais žodžiais Giedraičių bibliotekoje prasidėjo poezijos popietė „Krintančių lapų
šurmuly“. Renginyje dalyvavusieji skaitė V. Mačernio, V. Mozūriūno, S. Nėries, A. Marčėno,
buvusios mūsų mokyklos mokytojos A. Pilkaitės eiles. Savo kūrybos eilėraščius skaitė A. Guobienė
ir V. Jakimavičius, giedraitiškės J. Nadelskaitės-Krylovič  – Vaida ir Vanda. Eilėraščiuose
atsispindėjo meilė, ilgesys, jausmai, kokias spalvas sukelia ruduo.

Skambėjo dainos S. Nėries, A. Baltakio žodžiais.

Pasiklausę šiltų eilių bei nuostabių dainų, tęsėme nuoširdų pokalbį prie arbatos ir
kavos puodelio. Dėkojame visiems už šiltą bendravimą, už sielą šildančią poeziją bei už
skambėjusias gražias dainas. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti kraštietės Z. Zarembaitės-Kriaučiūnienės knygele „Piliakiemis“, o vaikai – vaikiškomis knygelėmis.

Renginį organizavo Giedraičių bibliotekininkė ir renginių organizatorė.

Bibliotekininkė Danutė

Giedraičių biblioteka

Verified by MonsterInsights