Senjorų dienos internete

Senjorų dienos internete

Senjorų dienos internete

Lapkričio 5-9 d. Molėtų bibliotekos informacijos skaitykloje bei dalyje bibliotekų Molėtų rajono miesteliuose ir kaimuose vyko iniciatyvos „Senjorų dienos internete“ transliacijos-mokymai. Tiesioginių transliacijų tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras žinias, kritiškai vertinti informaciją, išmokti patogiai ir saugiai naudotis e. prekyba, e. draudimu, kelionių ir kultūrinio gyvenimo planavimu internete ir kitomis e. paslaugomis.

Pirmąją dieną senjorai įgijo žinių apie elektronines sveikatos paslaugas. Dalyvių teigimu, daugelis dalykų jiems buvo žinomi, o kai kurie, pavyzdžiui, e.sveikatos portalo pristatymas, neišsklaidė abejonių dėl jo patikimumo ir naudingumo. Išklausę kalbėtojų, senjorai panaršė po svetaines susijusias su sveikata: pasveik.lt, pincetas.lt, isveikata.lt, vlmedicina.lt, skausmai.lt, imunitetas.lt. Antroji transliacija buvo skirta laisvalaikio planavimui internete, trečiadienį gavome informacijos, kaip saugiai pirkti internetinėse parduotuvėse ir naudotis kitomis e. prekybos galimybėmis ir e. paslaugomis, ketvirtadienis buvo skritas saugumo internete klausimams, o paskutinioji diena – bendravimui internete.

Tiesioginė transliacija

Tiesioginė transliacija

Visos dienos – senjorų dienos internete

Transliacijos baigėsi, bet Molėtuose visos dienos yra senjorų dienos internete. Jei žinote vyresnio amžiaus žmonių, kurie gyvena Molėtuose arba rajone ir norėtų išmokti naudotis internetu, gal parašyti laišką anūkui Norvegijon, o gal pasikalbėti su juo per Skype, bet neturi kompiuterio namuose ar galimybių, padrąsinkite ateiti juos į biblioteką. Tiek Molėtų bibliotekoje, tiek bibliotekose rajono miesteliuose ir kaimuose laukia padėti norinčios bibliotekininkės ir kompiuteriai.

Projektą „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Nacionaline biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.