Vakaras „Didis žmogus Dievo vardu“, skirtas kunigo Česlovo Kavaliausko 95 gimimo metinėms

Nėra lengva keliais žodžiais apibūdinti Didį žmogų Dievo vardu, koks buvo Česlovas Kavaliauskas – poetas ir Magadano aukso kasyklų lagerio kalinys, Norilsko lagerio kalinių sukilimo himno autorius ir dalyvis, poliglotas mokantis virš 10 užsienio kalbų, mąstytojas, plačios erudicijos žmogus, kuris domėjosi fizika, istorija, biologija, astronomija, matematika, muzika, literatūra ir net veterinarija, puikiai vargonais atlikdavęs sudėtingus Bacho ir Bethoveno muzikinius kūrinius.

Kunigas Česlovas pasižymėjo ir savo neturtu, paprastumu, o jo vidinis pasaulis buvo toks turtingas. Šis dvasininkas pranoko savo laiko ir teritorijos ribas, todėl jo skleistas pamaldumas ir meilė žmogui yra užduotis ne vienai kartai, kurią reikės įsisavinti norint gyventi tikroje taikoje ir džiaugsme.

Gruodžio 3 d.  Molėtų bibliotekoje vyko vakaras „Didis žmogus Dievo vardu“, skirtas kunigo Česlovo Kavaliausko 95 gimimo metinėms. Mintimis, prisiminimais apie poetą, vertėją, teologą, kunigą Česlovą Kavaliauską dalinosi jo mokinė teologijos doktorantė Jurgita Fedorinienė, draugai – žmonės, pažinoję kunigą ar jo darbus: Zenonas Steponavičius, Virgilijus Rimavičius, Danutė Gančerienė ir Nijolė Antanavičienė.

Kun. Česlovo Kavaliausko parašytas bei verstas eiles skaitė aktorius Rimvydas Kalvelis, o Molėtų šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, lektorius – Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Algirdas Akelaitis kalbėjo apie Bibliją – kunigo viso gyvenimo orientyrą.

Salėje buvo eksponuojama kunigo daiktų ir dokumentų apie jį paroda, kuria mielai pasidalino Dubingių bibliotekininkė Vanda Vaikutienė.

Dėkojame visiems, kurie padėjote prisiminti ir pagerbti kunigą, kūrėją Česlovą Kavaliauską, o Algimantui Pečiukaičiui už renginio akimirkų įamžinimą.

Nijolė Stančikienė

  Kultūros tarybos logo

Verified by MonsterInsights