Taip lauktos Knygų Kalėdos!

Vaikai prie stalo su knygomis, bibliotekininkė, mokytojos Gruodžio 5d. Dubingių bibliotekoje buvo paskelbtos Knygų Kalėdos.

Susirinkusiems bibliotekininkė papasakojo apie iniciatyvos prasmę ir pakvietė visus galinčius dovanoti knygas.

Šiemet ant eglutės netilpo jau padovanotos knygos.

Esu labai dėkinga Ritos ir Broniaus Zemlerių šeimai, padovanojusiai 27 knygas, mokytojai Jolitai Kuncevičienei, mokytojai Marytei Gudėnienei, Renatai Mažeikytei-Čeponienei,  poetui Viliui Baltrėnui, poetei Nijolei Navikienei, klebonui Dainiui Jančiauskui.

Kiekviena knyga yra laukiama.

Bibliotekininkė Vanda