Vietoj gyvenimo dramų – psichodrama

Psichodramos mokymų plakatai„Norėtume ilgesnio psichodramos kurso“, – vienbalsiu sakė gruodžio 13 d. Molėtų bibliotekoje vykusių Psichodramos mokymų dalyvės.

Registravosi į priešpaskutinius mokymus iš Meno terapijos ciklo žmonės ne taip drąsiai, kaip į dailės terapiją. Kas ta psichodrama? Ar reikės vaidinti? Kam tas žalias labirintas salės vidury? Bet kas įsidrąsino, tikrai nesigailėjo.

Teatras ar terapija? 

Psichodrama – tai psichoterapijos sistema, besiremianti Jacobo L. Moreno vaidmenų teorija ir naudojanti veiksmo metodus vidinio pasaulio tyrinėjimui. Šis metodas skiriasi nuo labiau įprasto terapijos būdo, kai žmogus kalba apie save. Čia kalbama veiksmu. Metodo šalininkai teigia, kad veiksmai padeda iškelti mūsų gilumines emocijas,  geriau suprasti savo problemas ir jas spręsti.

Padedant profesionaliems psichodramos specialistams žmogaus gyvenimo situacijos atkuriamos taip, tarsi jos vyktų dabar. Toje situacijoje tuo metu pasielgėme taip, bet dabar esame laisvi pasirinkti ir kitą elgesio stilių, kuris galbūt efektyvesnis, prisiimti kitą vaidmenį, kuris galbūt konstruktyvesnis.

Lektorės

Mokymus vedė Kristina Dulinskienė ir Rūta Janulevičienė, atvykusios į Molėtus iš Kauno ir Marijampolės.

Psichodramos mokymų dalyvės ir vedėjos konferencijų salėje sėdi, dešinėje salės pusėje - ant grindų iš popieriaus išdėliotas labirintas

Psichodramos mokymai šalia labirinto

Kristina Dulinskienė VDU studijavo Socialinio darbo studijų programoje, įgijo magistro laipsnį, yra ne tik socialinio darbo praktikė, socialinių projektų, skirtų šeimoms, jaunimui, suaugusiems asmenims kūrėja ir įgyvendintoja, bet ir Marijampolės kolegijos Socialinio darbo studijų programos lektorė, veda paskaitas, vykdo mokslinę veiklą, veda kvalifikacijos kėlimo mokymus socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams. Nuolat kelia kvalifikaciją suaugusiųjų neformalaus švietimo tarptautinėse programose. Nuo 2009 m. Lietuvos psichodramos draugijos narė, nuo 2014 m. dirba draugijos valdyboje. 2014 m. įkūrė VŠĮ „Sprendimų ratas“, šioje įstaigoje konsultuoja šeimas, veda mokymus, rengia ir vykdo socialinius projektus.

Rūta Janulevičienė studijavo verslą KTU ir Danijoje, daugiau nei 14 metų rengia ir įgyvendina projektus, skirtus socialinės atskirties grupėms (nuteistiesiems, neįgaliesiems, asmenims, priklausomiems nuo narkotikų ir alkoholio). Penkerius metus veda seminarus, kaip pažinti savo fizinę, emocinę, psichologinę ir dvasinę būklę. Nuo 2002 m. dirbo įvairiose organizacijose: Jungtinių Tautų Būstinėje Niujorke (JAV), Tarptautiniame Prekybos Centre prie Jungtinių Tautų ir Pasaulinio Prekybos Centro, Ženevoje (Šveicarijoje), Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biure Baltijos šalims, Jungtinių Tautų Vystymo Programoje Lietuvoje, o nuo 2012 m. dirbo UAB Vadybos ir Psichologijos institute. 2018 m. vasarį įsteigė VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas“, vadovauja šiai organizacijai.

2017 m. Tarptautinė labirintų organizacija paskyrė Rūtą Janulevičienę regionine Europos ambasadore Lietuvai. Nuo 2015 m. Rūta Janulevičienė yra psichodramos praktikė ir Lietuvos Psichodramos draugijos narė, išrinkta į draugijos valdybą.  2013 – 2015 m. Rūta Janulevičienė įgyvendinto Panevėžio apygardos probacijos tarnybos ES projektą „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas kalėjimuose) kaip koordinatorė ir savanorė.

Meno terapijos mokymų ciklas bibliotekoje baigiasi

Dar liko vienas, paskutinis meno terapijos mokymų ciklo renginys – garso terapijos mokymai su psichoterapeute Alicija Eiliakas gruodžio 17 d., pirmadienį.

Mokymų dalyviai sako geriau pažinę save ir gavę daug peno apmąstymams. Dalis į užsiėmimus atėjusių – socialinio darbo ir meninio ugdymo praktikai, įgytos žinios pravers jų darbe. Dauguma dalyvavusiųjų rašydami atsiliepimus minėjo, jog norėtų daugiau mokymų ir praktinių užsiėmimų, suteikiančių psichologijos žinių – žmonėms rūpi, kaip sumažinti stresą, atsipalaiduoti, kaip nieko neužgaunant išreikšti neigiamas emocijas, kurių neišvengiamai patiriame, kaip gyventi taip, kad įvairios baimės ir nerimas neatimtų gyvenimo džiaugsmo ir energijos. Žmonės Molėtų rajone nori geriau pažinti save ir išmokti spręsti kylančius konfliktus.

Meno terapijos mokymus bibliotekoje finansuoja Molėtų rajono savivaldybė pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.

 

Verified by MonsterInsights