Atsivėrimai Alantoje

Gruodžio mėn. 10 d. Alantos bibliotekoje Molėtų krašto literatės Nijolės Navikienės knygos „Atsivėrimai“ pristatymas.

Renginį pradėjo bibliotekininkė Jūratė, pristatydama autorę. Bibliotekininkė perskaitė Nijolės biografiją. Ji pasakė, kad tai šeštoji autorės poezijos knyga ir dar daug eilėraščių įėję į rinkinius „Tave visą pro lūpas išvogčiau“, „Posmai, skambėję prie Lakajų“ ir į kitus.

Vėliau knygą recenzavo Alantos krašto literatė Laima Pacevičienė. Ji nagrinėjo knygą klausimų atsakymų forma užduodama Nijolei daug įvairių klausimų. Laima sakė, kad Nijolės eilėraščiuose dominuoja gamtos, meilės temos.

Vėliau kalbėjo Alantos krašto literatas Antanas Pivoras ir Danutė Vaikšnorienė.

Renginio pabaigoje Jūratė padėkojo autorei ir įteikė gėlių. Renginys visiems lankytojams labai patiko.

Bibliotekininkė Jūratė
Verified by MonsterInsights