Ieškome ateities bibliotekininko/-ės!

Ką tik iš 3D spausdintuvo išlindęs Mobis, lapiukas, kuris slapta yra kačiukas, laukia draugų!

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ieško Kūrybos erdvės (angl. MAKERSPACE) koordinatoriaus/-ės, kuris/-i aktyviai domisi technologijomis ir mokslo naujovėmis, programavimu, robotika ir elektronika. Ieškome bibliotekininko/-ės, mėgstančio/-s bendrauti ir bendradarbiauti, vertinančio/-s įvairovę, sugebančio/-s žadinti žmonių vaizduotę, padėti jiems atsiskleisti ir mokančio/-s kurti vietą, kuri trauktų įvairaus amžiaus ir pomėgių bendruomenės narius. Darbas 0,5 etato, 20 valandų per savaitę, kartais šeštadieniais, darbo metu numatomos išvykos į rajono bibliotekas.

CV ir motyvacinio laiško, kur laisva forma parašytumėte, kodėl Jums įdomus šis darbas ir ką norėtumėte nuveikti, laukiame adresu inovacijos.rvb@gmail.com

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS IR ATSAKOMYBĖS: 
 • Bendrauja su bibliotekos lankytojais, konsultuoja juos, padeda naudotis 3D spausdintuvu ir kita technika, esančia Kūrybos erdvėje.
 • Numato, kokių bibliotekos galimybėmis įgyvendinamų mokslo, technologijų ir inovacijų paslaugų reikėtų pagal esamus bendruomenės poreikius ir siūlo jas Molėtų miesto ir rajono gyventojams.
 • Kuria planus ir vykdo programas, kurių tikslas – skatinti vaikus, paauglius ir suaugusiuosius geriau pažinti ir naudoti naujas technologijas, žadinančias susidomėjimą, smalsumą ir kūrybiškumą.
 • Ieško lektorių ir užsiėmimų vedėjų Kūrybos erdvės programoms.
 • Padeda į Kūrybos erdvės veiklas įsitraukti kitiems bibliotekos darbuotojams Molėtų mieste ir rajone.
 • Prižiūri, kad Kūrybos erdvės technika būtų naudojama saugiai.
 • Populiarina mokslines, technines ir menines Kūrybos erdvės veiklas.
 • Užmezga ir palaiko bendrystę su išorėje veikiančiomis organizacijomis ir bendruomenėmis.
 • Prižiūri Kūrybos erdvę. Planuoja užsiėmimų grafiką. Prižiūri, kad technika veiktų. Esant gedimams, kreipiasi į specialistą.
 • Padeda vystyti Kūrybos erdves rajono bibliotekose, konsultuoja darbuotojus, inicijuoja ir organizuoja užsiėmimus rajono bibliotekose.
 • Atlieka kitas funkcijas pagal pareigybes.
KVALIFIKACIJA IR SAVYBĖS:
 • Aukštasis ar jam prilyginamas išsilavinimas.
 • 3D technologijų panaudojimo pagrindai, robotikos pagrindai, sugebėjimas dirbti su elektronika ir paprastais įrankiais (pvz. atsuktuvu).
 • Geri bendravimo sugebėjimai, sugebėjimas išklausyti bet kokio amžiaus ir nuotaikos žmones, geranoriškumas, mokėjimas įsiklausyti, sugebėjimas paaiškinti technologinius procesus žmonėms, kurie neturi techninio išsilavinimo, mokėjimas padrąsinti ir įkvėpti.
 • Susidomėjimas mokslo pasiekimais ir naujomis technologijomis bei kūrybinių erdvių (angl. makerspace) plėtra pasaulio bibliotekose.
 • Noras dirbti visuomenės labui.
 • Sugebėjimas viešai kalbėti, mokėjimas informuoti ir paaiškinti žodžiu ir raštu. Mokėjimas aprašyti savo veiklą.
 • Domėjimasis šiandieniniais suaugusiųjų, paauglių ir vaikų mokymosi bei laisvalaikio poreikiais, bendruomenės interesų kaita, mokėjimas naudoti šią informaciją formuojant Kūrybos erdvės veiklos tikslus.
 • Teikiama pirmenybė kandidatams/-ėms turintiems/-čioms techninį ir/arba IT išsilavinimą.
 • Ankstesnis darbas ar savanorystė kūrybinėse erdvėse (angl. makerspace) – privalumas.