Adventinė padėkos popietė Mindūnuose

Kai žemę ima gaubti ryto šerkšnas, upeliai, ežerai pasidengia plonu ledu, kada ruduo užleidžia savo vietą žiemai, ateina gruodis.

Niūrios tamsios dienos.

Nespėja išaušti ir vėl temsta.

Gamta apmirė ir sustingo kažko laukdama.

Nuplėšė vėjas paskutinį lapą.

Žemę sustingdė gruodas.

Gruodis – tai vilties metas.  Laikas susikaupti pamąstyti.

Šiais žodžiais Genovaitė Marcinkėnienė ir Aleksandras Rimkevičius pradėjo  Advento padėkos popietę. Visus susirinkusius su artėjančiomis šventėmis pasveikino ir antrąją Advento žvakę uždegė Monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir seniūnė Virginija Salapėtienė.

Popietės metu giedojome adventines giesmes, prisiminėme senuosius šio laikotarpio papročius bei tradicijas. Rodėme skaidrės iš bibliotekos renginių. Apžvelgėme per metus bibliotekos nuveiktus darbus.

Stasė Vyšniauskienė apdovanojo bibliotekos geradarius: Avidijų Budrį, Dangirą Klimienę, Nijolę Klimienę, Aleksandrą ir Nidą Rimkevičius, Ireną Rimydienę, Loretą Jokimčienę, Nijolę Petrauskienę ir Sandrą Kasinskaitę.

Vėliau vaišinomės adventiniais patiekalais, bendravome prie arbatos puodelio.

Bibliotekininkė Stasė

Mindūnų biblioteka

Verified by MonsterInsights