Molėtų krašto šviesuoliai – televizijos laidoje

Dalia Stalauskienė rodo Vytautui Kazielai savo darbus ant stiklo

Dailininkė Dalia Stalauskienė pasakoja poetui ir publicistui Vytautui Kazielai, kaip gimsta stebuklai

LRT laida „Misija knygnešys“ pristato Lietuvai Molėtų krašto šviesuolius.

Poetas ir publictas Vytautas Kaziela susitinka su skaitytojais Inturkės bibliotekoje, popietę vedą bibliotekininkė Onute Cesiulienė, klebonas Povilas Stankevičius aprodo  Inturkės bažnyčios lobius, mintimis dalinasi ilgametė Balninkų bibliotekininkė ir interjero lėlių kūrėja Irena Pusvaškienė, „Meniško kaimo“ vadovė Lina Dieninė papasakoja, kaip prasidėjo tradicinių amatų centras, dailininkė Dalia Stalauskienė atveria stiklo stebuklų kūrimo paslaptis, folkloro ansamblis „Malkesa“ (vadovė Audronija Kibickienė) sugraudina romansu, o Molėtų bibliotekon susirinkusi sutartinių giedotojų grupė „Alsūnė“ (vadovė Rita Pelakauskienė) panardina žiūrovus į meditacinį sutartinės ritmą.

Už įkvepiančią kelionę ekrane dėkojame laidos kūrėjams ir Molėtų krašto šviesuoliams.

Laidos įrašas https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013709585/misija-knygnesys