Antanas Žilėnas „Parubežys ir parubežiniai“ I ir II dalys

Knyga skirta Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui ir Pasienio policijos 95 metų sukakčiai paminėti.

Knygoje pateikti istoriniai faktai apie buvusias karo stovio (kitaip – neutralias) zonas, linijas su Lenkija, apie parubežį, kuris tęsėsi nuo Laukstėnų (Ignalinos rajone) iki Alkos, esančios tarp Joniškio ir Dubingių (Molėtų rajone), t.y. apie pasienio ruožą, (1924 -1939 m.) priklausiusį Pasienio policijos Utenos barui. Plačiai aprašomos Joniškio ir Dubingių vietovės.

Kaip sako pats autorius, knygoje Parubežys ir parubežiniai „surinkau ir pateikiau daug archyvinių dokumentų apie sienos apsaugos organizavimą, apie kovas su lenkų okupantais, apie gyvenimą parubežyje, apie lietuvių siekius susigrąžinti Vilnių. Daug dėmesio skyriau Pasienio policijos struktūrų formavimui demarkacinės linijos su Lenkija apsaugai.“

Antroje knygos dalyje pateikiami duomenys apie Pasienio policininkus, kurie saugojo sieną ne tik Utenos apskrities pademarklinyje, bet ir kituose Lietuvos pasienio baruose. Tarp jų yra ir molėtiškių.

Verified by MonsterInsights