Saugesnio interneto diena Dubingiuose

  • DSCF6636
  • DSCF6643
  • DSCF6634

Tarptautinė saugesnio interneto diena įsteigta Europos komisijos iniciatyva. Pirmą kartą Europoje ji paminėta 2004 m.

Lietuvoje Tarptautinė saugesnio interneto diena pirmą kartą buvo paminėta 2006 m. vasario 7 d. Saugumo paskaitą tą dieną visuomenei skaitė patys moksleiviai. Jie pristatė interneto naudą, jaunimo ypač pamėgtas bendravimo priemones – interneto dienoraščius, interneto pokalbių svetaines ir programas.

Ši diena skirta informuoti ir tėvus, ir vaikus apie interneto naudą ir kartu internete slypinčius pavojus. Tėvai skatinami atkreipti dėmesį į pavojus, kurie tyko jų vaikų internete (pornografija, pedofilija, rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymas, asmeninių duomenų rinkimas), taip pat paskatinti juos domėtis interneto naujovėmis, galimybėmis.

Vasario 6d. Dubingių bibliotekos bibliotekininkė pakvietė mokinius pokalbiui apie saugumą socialiniuose tinkluose. Ateidami vaikai atsinešė savo pieštus piešinius, nuoširdžiai bendravo, pasakojo, kaip naudojasi internetu, kaip bendrauja su draugais.

Bibliotekininkė paskatino vaikus daugiau domėtis kompiuteriais, mokytis, ir būti kultūringais internautais. Kompiuteriai yra neišvengiama gyvenimo dalis, reikalaujanti kultūros, žinių ir atsakomybės.

Bibliotekininkė Vanda

Dubingių biblioteka