Su Lietuva širdy

Nuaidėjo Vasario 16-toji, nušvietusi visą Lietuvą nuoširdžiai išgyventais žodžiais, muzikos garsais ir visų mūsų noru pajausti mūsų gimtojo krašto šventę, būti jos dalyviu.

Inturkėje ši šventė sujudino pirmiausia jaunąją kartą – čia praėjusį ketvirtadienį visa mokyklos bendruomenė, bendradarbiaudama su Inturkės biblioteka, dalyvavo viktorinoje ,,Lietuvių kalbos etiketas“,
deklamavo gražiausias eiles, dainavo patriotines dainas. Nedalyvaujančių tiesiog nebuvo – net patys mažiausieji tarė savo žodį. Tad penktadienį šventės estafetę perėmė suaugusieji.

Gausiai į mokyklos salę rinkosi visi į Vasario 16-tajai skirtą susitikimą, kuris įvyko visų Inturkės institucijų bendradarbiavimo dėka: skambėjo eilės, svajingai nubangavo Inturkės moterų vokalinio ansamblio
dainos (vadovė – Rimutė Deruvienė), džiaugėmės sulaukę Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės, paruošusios pristatymą skaidrėmis ,,Inturkė Molėtų krašto muziejaus leidinukuose“.

Jau praėjusiais metais bibliotekos iniciatyva inturkiškiai išgirdo Molėtų r. savivaldybės vyresniosios specialistės Nijolės Stalnionienės pasakojimą apie mūsų krašto architektūrinį, istorinį, gamtinį paveldą, tad šis Viktorijos Kazlienės pristatymas papildė mūsų žinias apie įdomius Inturkės krašto istorijos puslapius.

Viešnia pastebėjo, jog daugiausia dėmesio Inturkei skyręs jau Anapilin išėjęs Steponas Antanavičius, kurio iškiliausi straipsniai pateikti Molėtų krašto muziejaus leidinyje ,,Molėtų krašte“. Tad susirinkusieji išvydo labai įdomių nuotraukų, pastebėjimų, pažadinusių prisiminimus, paskatinusių visus atidžiau pavartyti šeimos nuotraukų albumus, pasistengti dokumentuoti nuotraukas, nes keičiantis kartoms kartais nebegalime pasakyti, o kas toje nuotraukoje, kada ji fotografuota. Technologijos tobulėja, o mes dažnai daug ką nugramzdiname į užmarštį, o juk praeitis gyva prisiminimuose. Tad dėkingi esame viešniai – mūsų kraštietei Viktorijai Kazlienei.

O tuomet į sceną sugužėjo Molėtų kultūros centro liaudiškos kapelos ,,Luokesa“ (vadovė Valė Umbrasienė) muzikantai ir dainininkai. Skambiai, linksmai, audringai keitėsi melodijos, instrumentai, kurių muzikantai turėjo į valias. Ir visus pagavo šventės ūpas. Kolektyvo vadovė prisipažino, jog prieš 50 metų ji dirbusi Inturkėje muzikos mokytoja, tad labai simboliška čia sugrįžti būtent šiais metais. Visa salė gyveno šventės dvasia.

Inturkės seniūnė Almutė Navickienė, dėkodama svečiams ir gausiai šventėje dalyvavusiems inturkiškiams, linkėjo gražaus ir prasmingo šventinio savaitgalio.

Bibliotekininkė Onutė

Inturkės biblioteka

Verified by MonsterInsights