Antano Rimvydo Kalvelio parodos atidarymas ir jubiliejinis vakaras

Turime dėkoti likimui, kad daugiau kaip prieš 20 metų į Molėtus užsuko ir pasiliko gyventi aktorius  Antanas Rimvydas Kalvelis su žmona Valentina. Tai žmogus kūrėjas, greitai ir aktyviai įsiliejęs į bendruomenės veiklas. Molėtiškiai susitiko su Rimvydu kaip su ypatingu reiškiniu, ypatingu kūrybiniu intensyvumu, kūrybine energija, kuri tebėra gyvybinga ir šiandien.

Paskutinių metų didžiausias Rimvydo pomėgis – tapyba. Džiaugiamės, kad jo naujausi ir įspūdingi darbai papuošė bibliotekos erdves, kuriais bibliotekos lankytojai ir Antano Rimvydo Kalvelio jubiliejinio vakaro svečiai galėjo grožėtis. Šiuos darbus gerb. Rimvydas kūrė, artimo draugo, bendraminčio dailininko Zenono Stepanavičiaus aplinkoje. Renginio pradžioje dailininkas, šios parodos kuratorius Z. Stepanavičius pristatė tapybos parodą.

Antano Rimvydo Kalvelio kūrybinių darbų virtinėje, ne tik tapybos darbai, bet ir literatūriniai bandymai, vertimai. Tikimės, kad rudenį su gerb. Rimvydu susitiksime jo literatūriniame vakare. Kad aktorius Rimvydas Kalvelis puikus skaitovas, žodžio meistras, jau žino visi molėtiškiai. Jo įtaigūs meniniai skaitymai papuošė ne vieną ir sunku suskaičiuoti, kiek, renginių.

Antanas Rimvydas Kalvelis dovanojo molėtiškiams meninę programą,  aktoriaus skaitymus papildė jo bičiuliai-muzikos virtuozai: smuikininkas Gediminas Dalinkevičius ir pianistas Povilas Jaraminas.

Renginyje dalyvavo daug Rimvydo draugų ir bičiulių, kurie sveikino jį gražaus jubiliejaus proga.

Pasak amerikiečių poeto V. Vitmeno „Bet kokios kūrybos esmė yra meilė“. Dėkojame Rimvydui už meilę kūrybai ir žmonėms, o smuikininkui Gediminui Dalinkevičiui ir pianistui Povilui Jaraminui už nuostabų koncertą.

Nijolė Stančikienė