Gedulo ir vilties diena Bijutiškyje

Vaikai, trispalvėBirželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Šiemet minime jau 78-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. 1940 metų birželio 15 d. pagal Molotovo-Ribentropo slaptuosius protokolus SSRS okupavo Lietuvą. 1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus.  Lietuvos gyventojai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, į Sibirą. Iki šiol tiksliai nenustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus.

Bijutiškio biblioteka kartu su renginių organizatore prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Tremties vaikų žaislai“.  Šios iniciatyvos tikslas – skatinti jaunąją kartą sužinoti apie trėmimus ir deportacijas iš artimiausios savo aplinkos: tėvų, senelių, prosenelių bei tų įvykių liudininkų – buvusių tremtinių ir politinių kalinių; prisiminti mūsų šalies istoriją, pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.

Ši diena mums svarbi, nes buvusios Bijutiškio mokyklos kieme 1991 m. pastatytas paminklas mokytojams tremtiniams Stasei ir Juliui Rinkevičiams atminti. Mokytojai Bijutiškio pradžios mokykloje pradėjo mokytojauti 1937 metais, o ankstų 1941 m. birželio 15-osios rytą buvo ištremti. Minint Gedulo ir vilties dieną, Bijutiškio bibliotekos lankytojai, bendruomenė, rinkosi prie paminklo pagerbti visus tuos, kuriuos nuo 1941 iki 1952 metų išvežė toli nuo Tėvynės.Vaikai, žaislai

Bibliotekininkė perskaitė ištrauką „Lėlė“ iš Stanislovo Abromavičiaus knygos „Vaikystė Sibiro toliuose“ ir ištrauką ‚Laikrodėlis“ iš to paties autoriaus knygos „Tremties vaikai“. Kieme stovintis namas buvo papuoštas žaislais, kurių vaikams nebereikėjo, nes jie paprasčiausiai neturėjo laiko kada žaisti…

Negrįžusieji iš tremties buvo pagerbti tylos minute, buvo uždegtos žvakutės.

Bibliotekininkė Saulė

Bijutiškio biblioteka