Romaldas Adomavičius, Romualdas Adomavičius „Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai“


Knyga „Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai“ gerokai praplečia žinias apie tarpukario Lietuvos jūrines asmenybes ir laivus. Lietuvos jūrų muziejuje kaupiamas Lietuvos jūrų laivyno archyvas. Jame surinkti iš Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių laivyno veteranų ar jų giminaičių gauti dokumentai ir kitokia laivyno praeitį liudijanti medžiaga. Rinkinį nuolat papildo Lietuvos ir užsienio archyvuose Lietuvos jūrų muziejaus istorikų aptikti duomenys. Kaupiama informacija apie Nepriklausomos Lietuvos laivyno specialistus: jūrininkus, hidrotechnikus, jūrų prekybos, ekonomikos žinovus ir žmones, nuoširdžiai puoselėjusius tautinio laivyno idėją.
Knygoje pateikiami devyniasdešimties žmonių, nusipelniusių kuriant Lietuvos laivyną, biografijų faktai lietuvių ir anglų kalbomis.
Be to, pateikti faktai apie 1918–1940 m. su Lietuvos vėliava plaukiojusius jūrinius laivus. Pristatomi 36 laivai tarpukaryje plaukioję su Lietuvos vėliava.
312 -313 puslapiuose pateikta laivų kapitono Rapolo Čemeškos, kilusio iš Ukmergės apsk., Balninkų valsčiaus, Perkalių kaimo trumpa biografija.