„Poezijos pavasaris 2019“

Knygoje minimi šių poetų jubiliejai; Vlado Baltuškevičiaus, Alfonso Maldonio, Broniaus Krivicko, Alfonso Nyko-Niliūno, Eduardo Mieželaičio, Jono Strielkūno, Valdemaro Kukulo, Stasio Stacevičiaus.

Almanacho 182-183 puslapiuose Vytauto Kazielos eilės.

274 puslapių tome esama kuo įvairiausių balsų, gyvai galima pasiklausyti įdėjus į kompiuterį CD „Poezija ir balsas 2019“, parengtą Rimanto Kmitos. CD „Poezija ir balsas 2019“ galime pasiklausyti ir Mindaugo Valiuko balso, kur jis skaito ištrauką iš knygos „Mokytojas mirti ir kitos poemos“.