Molėtų rajono literatūriniai tiltai

Nuo Verpeto kalno Juotiškių kaime, Alantos seniūnijoje. Antano Pivoro nygoje „Aukštaičio sakmės“ rašoma: „Kai tavo sielą prislegia sunkus rūpestis, kai tavo širdį gniuždo nerimas, kai tavo kūną kankina nepasiekiami troškimai, – užkopk ant Verpeto kalno.“

Džiugi žinia pasiekė Molėtų rajono viešąją biblioteką. Lietuvos kultūros tarybai paskelbus 2019 metų antrojo finansavimo konkurso rezultatus bibliotekai suteiktas projekto „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“ dalinis finansavimas.


Viešoji biblioteka tęs Molėtų krašto literatūrinių istorijų pasakojimus ir toliau ne tik ties gyvus literatūrinius tiltus tarp Molėtų rajono bendruomenių, bet ir jų narius įtrauks į kūrybinį procesą, dialogą su kūrėjais, kitų bendruomenių nariais.

Literatūrinių ekskursijų, iš kurių vienai bus sukurtas audio gidas, kūrybinių bandymų ciklą lydės literatūriniai pokalbiai, susitikimai, bus išleista literato, aktoriaus Rimvydo Antano Kalvelio kūrybos knyga.

Maloniai kviečiame sekti informaciją ir dalyvauti!

Kol kas prisiminkime Literatūrinių tiltų herojus ir sekime jais žengdami pirmuosius žingsnius rajone: https://moletai.rvb.lt/moletu-literaturiniai-tiltai/

Nijolė Stančikienė

iliustracija
Verified by MonsterInsights