Kūryba 2006 : svetainės www.ekūryba.com almanachas

Literatūrinės virtualios svetainės www.ekuryba.com narių antrasis almanachas. Autoriai įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo, iš skirtingų gyvenamųjų vietų, tačiau juos visus vienija pomėgis literatūrai ir noras kurti. kiekvienas autorius turi savitą kalbėjimą – vienų jis jau susiformavęs, kitų dar tik besiformuojantis. Tekstai poetiški, proziški.

Tarp autorių knygelės 74-75 puslapiuose ir molėtiškės Laimutės Pacevičienės eilėraščiai. O 126-129 puslapiuose Pagulbio- Kazimiero Jakučio proza.