Marija Matušakaitė „Procesijų altorėliai Lietuvoje“

Knygos autorė pateikia pagrindinius procesijų altorėlių tipus, bei atskleidžia jų istorinę kaitą. Daug dėmesio skiriama altorėlių drožybai, rodomi ir pavieniai mus pasiekę tapyba bei metalu dekoruoti objektai. Dalis pateiktų kūrinių yra įtraukti į kultūros paminklų sąrašus. Renkant monografiją aplankyta daugybė bažnyčių. Nustatyti atskiri talentingų meistrų vardai ir išaiškinti  jų veiklos centrai papildo mūsų žinias apie reikšmingą meninės kūrybos sritį.

Monografijoje procesijų  altorėlių yra ir iš Molėtų krašto. Nr. 6-7 – altorėliai iš Alantos bažnyčios; Nr. 76 – Joniškio bažnyčios; Nr. 100, 120 – Inturkės bažnyčios.