Jonas Danauskas, Valdemaras Kukulas „Kupiškis: fotonovelės“

Jono Danausko albumas, tai dar viena solidi knyga apie Kupiškį, tai ekologinio, dvasinio, kultūrinio čia gyvenančių žmonių buvimo ir buvojimo kontekstų dokumentas. Čia užfiksuoti Valdemaro Kukulo pamąstymai galėtų būti suprantami kaip čia eksponuojamų vaizdų, išgyvenimų sociologinis kontekstas.

Kaip ten bebūtų, į rankas imame įspūdingą leidinį, kurio prasmė kiekvienam atsiskleis savaip ir turbūt kitaip. Toks kiekvienos meninės knygos likimas.